Hoe houden we eerder en slimmer rekening met duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkelingen en bestaande steden? Dit is de opgave van het nieuwe kernteam van het thema Gebiedsontwikkeling en hubs. De kernteamleden zijn: Auke Adema (Gemeente Amsterdam), Mark Degenkamp (Vervoerregio Amsterdam), Paul Chorus (Provincie Noord-Holland), Anne Blankert (Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en Robert-Jan Maaskant (Provincie Flevoland).

Wat is de meerwaarde van een kernteam?

Die is drieledig. Ten eerste: de kernteamleden werken allemaal aan het vroegtijdig en integraal verankeren van (slimme en duurzame) mobiliteit in ruimtelijke planvorming. Met dit kernteam versterken we elkaar door informatie en kennis uit te wisselen over de activiteiten en projecten die spelen. Of dat nu gaat om een netwerkstrategie voor mobiliteitshubs of een grote gebiedsontwikkeling in Purmerend waar mobiliteit integraal ingepast moet worden. Ten tweede: het kernteam creëert overzicht. Bijvoorbeeld waar MPvE-trajecten (Mobiliteitsprogramma van Eisen) en hubsprojecten spelen en waar extra inzet logisch is. Dit versterkt de regionale samenhang. En het kernteam biedt daarmee sturingsinformatie voor het multimodaal toekomstbeeld en de programmalijn Bereikbare Steden van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. En ten derde heeft het kernteam ook een klankbordfunctie. We toetsen nieuwe ideeën en oplossingen over dit thema. Zo komen we samen tot betere oplossingen voor onze uitdagingen.

Wat zijn de speerpunten en onze plannen voor 2022?

Onze werkagenda vullen we de komende periode in. Wat we nu al zien, is dat de organisaties van de kernteamleden volop hubstrategieën ontwikkelen. Die moeten aansluiten op elkaar, maar ook op hoogstedelijk gebied, de periferie (randgebieden) en het landelijk gebied. Hiervoor gaan we veel kennis en oplossingen uitwisselen, zodat onze strategieën op elkaar aansluiten. Daarnaast worden er verschillende pilots in de Metropoolregio Amsterdam uitgevoerd. We proberen in kaart te brengen in welke gebieden er nog weinig activiteiten zijn. Of we doen voorstellen voor andere (type) pilots. Bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen in het landelijk gebied of op bedrijventerreinen. Want ook daar liggen kansen om mobiliteit toekomstbestendiger te verweven in gebieden!  

Heb je vragen over het kernteam of over Gebiedsontwikkeling en hubs? Neem dan contact op met thematrekker Paul den Otter.