Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) zorgen voor een betere doorstroming, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Hoewel veel partijen deze voordelen wel zien, stagneerde de uitrol van iVRI’s in de MRA. Om de uitrol van deze nieuw leven in te blazen deden Arcadis en Keypoint Consultancy (in opdracht van MRA-Platform Smart Mobility) onderzoek onder wegbeheerders. Een van de aanbevelingen in het onderzoek was de oprichting van een regionaal iVRI-regieteam (RiT). En daar is gehoor aan gegeven: Bert van der Veen is de voorzitter van dit kersverse team. ‘Mijn missie is om de verbinding te maken tussen de operationele en de beleidsmatige kant van de iVRI’s.’

‘Voor je het weet is zo’n onderzoeksrapport enkel een geweeklaag van onvolkomenheden,’ zegt Martin Visser, tot voor kort thematrekker Smart Infra. ‘We hebben de hand echter ook in eigen boezem gestoken, want onze regio heeft echt een impuls nodig. Een regionaal iVRI-regieteam kan hieraan bijdragen. Enerzijds door een sterk regionaal aanspreekpunt te zijn voor het ministerie, anderzijds als middel om kennis die we hier hebben te delen. Met gemeenten en provincies in onze regio, maar ook landelijk. We moeten hier als regio proactief in acteren.’

Obstakels vroegtijdig tackelen

De vorming van het team start met de aanstelling van een voorzitter. Dat is Bert van der Veen, een ervaren adviseur op het gebied van smart mobility. Hij sluit zich aan bij de woorden van Martin: ‘We moeten niet blijven hangen bij ‘het deugt niet’, maar juist nu de stap maken van ‘wat hebben we hiervan geleerd’ naar ‘we gaan ermee aan de slag’. Het voordeel van dit onderzoek is dat we nu veel beter weten wat we willen en waar we naartoe moeten. Bijvoorbeeld: we weten nu hoe ingewikkeld de uitrol van iVRI’s is. Het lijkt maar één letter voor VRI, maar er zitten een hoop haken en ogen aan. Denk aan privacy en security. En ook de aanpak van de uitrol van en de kennis over iVRI’s verschillen per gemeente. Maar: nu weten we beter welke obstakels we kunnen tegenkomen, en dus kunnen we ze vroegtijdig tackelen.’

Verbinding tussen techniek en beleid

Martin vult aan: ‘De verbinding met de beleidsmatige kant is ook een beetje verloren gegaan. Er wordt nu vooral veel gekeken naar de technische aspecten.’ Dat is ook een van de missies van het nieuwe team, denkt Bert, om de verbinding te maken tussen de operationele en beleidsmatige kant. ‘Daar raak je namelijk aan de feitelijke doelen van de iVRI’s. iVRI’s zijn geen doel op zich, maar bedoeld voor onder andere een betere doorstroming. Om die doelen te halen, moet het nieuwe team die verbinding maken.’ Daarom vindt Bert het belangrijk om zowel de operationele als de beleidsmatige kant vertegenwoordigd te laten zijn in het nieuwe team. Bijvoorbeeld een beleidsmaker van de provincie en een wegbeheerder met een puur operationele rol. Die twee zitten niet altijd op één lijn. Daarom is het juist goed om de discussie met elkaar te voeren in plaats van óver elkaar. Zo kom je samen tot goede oplossingen.’ 

Partnerschap

Daarnaast wil het iVRI-regieteam kennis uit de regio halen. Bert: ‘De kennis die we nodig hebben hoeven we niet allemaal in het team te verzamelen. We willen graag juist de kennis benutten die onze regio bezit. We zijn er immers voor de regio, we doen het samen.’ Die samenwerking zoekt het team ook nadrukkelijk met het ministerie. ‘Bert en zijn team zijn een heel belangrijke schakel tussen regio en landelijk. Het neerzetten van die rol is een van de eerste taken van het team,’ zegt Martin. Bert sluit zich daarbij aan: ‘Het ministerie kan niet zonder wegbeheerders – en andersom. Daarom moeten we echt een partnerschap met elkaar aangaan. Niet vanaf de zijkant commentaar leveren, maar samenwerken. We zijn landelijk gezien ook best een belangrijke regio, met veel VRI’s en een aantal invloedrijke gemeenten. Daarom is het van belang dat we als team duidelijk communiceren wat we doen en wat je van ons kan verwachten. Alleen zo kunnen we deze uitdaging aan.’

Wil je meer weten over dit team? Of ben je enthousiast en wil je deelnemen aan het regionale iVRI-regieteam? Neem dan contact op met Bert via bert.vanderveen@maptm.nl.

Martin Visser is als Thematrekker Smart Infra inmiddels opgevolgd door Maarten Peters. Hij neemt ook deel aan het nieuwe regionale iVRI-regieteam. Voor meer informatie: m.peters@vervoerregio.nl.