Afgelopen dinsdag is onze nieuwe wegwijzer mobiliteitshubs voor het eerst gepresenteerd tijdens ons smart mobility congres. De mensen die daar aanwezig waren, hebben dus al een voorproefje gekregen. Voor wie is deze wegwijzer en waarom is hij gemaakt? En vooral: hoe kun je hem gebruiken? We stelden deze vragen aan onze nieuwe thematrekker gebiedsontwikkeling Inge Janssen.

Inge: “De wegwijzer mobiliteitshubs brengt alle beschikbare kennis bij elkaar en wijst je de weg in het beantwoorden van al je vragen. Bijvoorbeeld: waar moet een hub komen en hoe zorg je dat deze aansluit bij de behoefte van je gebruikers? Hoe ziet de business case eruit? Welke partij heeft welke rol? Met de wegwijzer ben je dus goed voorbereid als je aan de slag gaat met hubbeleid en het realiseren van hubs.”

Wat is een mobiliteitshub?

Een hub is een plek waar verschillende vervoersmiddelen aangeboden worden (multimodaliteit). Zo kun je hier bijvoorbeeld je auto parkeren en overstappen op openbaar vervoer of deelmobiliteit. Mobiliteitshubs kunnen een bijdrage leveren aan de verschillende opgaven die er binnen de Metropoolregio Amsterdam liggen. Inge: “Hierbij denk je natuurlijk als eerste aan bereikbaarheid. Een hub biedt immers een alternatief voor de privéauto, dus minder auto’s op straat. Omdat reizigers gebruik kunnen maken van schone vervoersmiddelen draagt de hub ook bij aan duurzaamheid en leefkwaliteit. Het is overigens goed om te zeggen dat de wegwijzer zich richt op hubs als oplossing. Hubs moeten geen doel op zich worden, maar een middel om grotere doelen te bereiken.”

Waarom en voor wie is de wegwijzer ontwikkeld?

Mobiliteitshubs zijn ‘hot’. Visies en plannen verschijnen dan ook in een snel tempo. Bij het realiseren van hubs lopen mensen vaak tegen (dezelfde) vragen en drempels aan. “Om te zorgen dat niet iedereen het wiel zelf gaat uitvinden, hebben we binnen het platform besloten om deze wegwijzer te maken. Er is zoveel informatie beschikbaar dat je door de bomen het bos niet meer ziet. In de wegwijzer brengen we die regionale kennis samen en bieden we een praktische checklist voor het maken van beleid en realiseren van hubs.” De wegwijzer is voor alle ambtenaren binnen de Metropoolregio Amsterdam die bezig zijn met hubs, en iedereen – ambtenaren, bestuurders, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden –  die er meer over wil weten. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility en hubs snel gaan, gaan we de wegwijzer op termijn actualiseren.

Hoe kan de wegwijzer worden gebruikt?

De ontwikkeling van beleid en de hub zelf is geen rechtlijnig proces. Inge: “Daarom is er geen stappenplan maar een denkmodel in de vorm van een wiel gemaakt. Het wiel heeft zeven onderwerpen waar je aandacht voor moet hebben. De wegwijzer is overigens informerend en raadgevend, maar niet dwingend. Afwijken kan en mag, maar redeneer altijd vanuit de gebruiker.”

De wegwijzer bestaat uit twee delen. In het eerste deel vind je een overzicht van doelen waar hubs aan bij kunnen dragen, onderdelen waar een hub uit kan bestaan en relevante beleidskaders op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het tweede deel bestaat uit ruim twintig vragen binnen de zeven onderwerpen uit het wiel waar je tegenaan kunt lopen als je hubbeleid maakt of een hub gaat realiseren. Bijvoorbeeld: is een hub hier kansrijk? Wat zijn kenmerken van de toekomstige gebruikers? Hoe krijg ik het budget voor de hub rond? Waar moet ik afspraken over maken met ontwikkelaars? Welk beleid heb ik nodig om van de hub een succes te maken?

Meer weten of reageren op de wegwijzer?

Wil je meer weten over de wegwijzer en hoe je hem kunt gebruiken? Heb je nog aanvullingen op de wegwijzer of wil je jouw ervaring delen? Neem dan contact op met Inge Janssen, thematrekker gebiedsontwikkeling en hubs.

Om meer gevoel te krijgen bij hoe een mobiliteitshub eruit kan zien en welke smart mobility-toepassingen erin voorkomen, hebben we een animatie gemaakt. Hiermee krijg je een goed beeld van het concept mobiliteitshub en welke voordelen dit heeft voor de reiziger en de wijk.

Bekijk hier de animatie: