Al enige tijd is er toegewerkt naar het “as a service” afnemen van zogenaamde iDiensten. In de voorbije jaren werkten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en gemeenten samen aan slimme oplossingen voor het uitvoeren van verkeersmanagement, bediening van bruggen en sluizen, bewaking van tunnels, parkeermanagement, evenementenmanagement en stadstoezicht en -toegang.

14 marktpartijen

Zo is gewerkt naar een standaard voor deze iDiensten en is na een Europese aanbesteding een landelijke raamovereenkomst afgesloten met 14 marktpartijen. Op basis van deze overeenkomst kunnen gemeenten en provincies vanaf nu mobiliteit, veiligheid en slimme centrales ‘as a service” afnemen.

5 gemeenten, 4 provincies

Bij de totstandkoming van de raamovereenkomst zijn 5 gemeenten en 4 provincies betrokken, waaronder Noord-Holland, Flevoland en Almere. In samenwerking met het CROW is een stappenplan ontwikkeld waarmee de gewenste iDiensten stapsgewijs kunnen worden ingevuld.

Eerste provincie

De provincie Noord-Holland is de eerste die daadwerkelijk overgaat tot afname van iDiensten. Men wil de iDienst “Bediening Bruggen en Sluizen” afnemen en gaat de voorbereidingen starten om ook de iDienst “Verkeersmanagement as a Service af te nemen.

Meer weten? Lees meer op de site van het Landelijk Programma iCentrale of neem contact op met Martin Visser, thematrekker Digitale & Fysieke Infrastructuur van het MRA-Platform Smart Mobility.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit onderwerp.

Podcasts: Amsterdam en Arena en crowd management

Podcasts: Amsterdam en Arena en crowd management

De Gemeente Amsterdam en Johan Cruijff ArenA hebben afgesproken dat ze de komende jaren allerlei technologische innovaties en oplossingen blijven ontwikkelen op het gebied van energie, mobiliteit, crowd management, duurzaamheid en digitale...

Lees meer
Video : Weggebruikers testen i-VRI Noord-Holland

Video : Weggebruikers testen i-VRI Noord-Holland

Noord-Holland kent steeds meer slimme verkeerslichten die kunnen communiceren met het verkeer. De techniek achter deze verkeerslichten werkt al, kunnen weggebruikers er ook goed mee omgaan? In deze video test de provincie Noord-Holland dat. Bekijk hem...

Lees meer