Kennisplatform CROW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat komen met de Toolkit Autodelen. Autodelen wordt steeds belangrijker om ruimte te besparen bij ontwikkelingen met hoge dichtheden en om bij te dragen aan een schoner klimaat. Maar vooral als autodelen nog geen plaats heeft in het huidige (gemeente)beleid, kan het lastig zijn om hier keuzes in te maken.

Welke keuzes op het gebied van soorten autodeelsystemen kun je maken? Welke juridische aanpassingen (bv. parkeerverordeningen en wegsleepregelingen) zijn er nodig? Hoe kun je als beheerder van de openbare ruimte of parkeerhandhaver aan de slag met autodelen? En wat zijn de stappen om een goede communicatie rondom deelauto’s op te starten? De Toolkit Autodelen kan je helpen bij het beantwoorden van dit soort vragen en het helpt je bij de beleidsontwikkeling rondom autodelen.

Onze eigen MaaS-expert Chrétienne Hoek wordt blij van de ontwikkeling: “Een concrete toolkit met concrete tips en voorbeelden over allerlei autodeel vraagstukken. Mooi initiatief van het CROW dat we graag vanuit ons platform onder de aandacht brengen.”

Meer vragen over dit onderwerp? Dan kun je ook contact opnemen met Chrétienne Hoek van het MRA Smart Mobility Platform.

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?