Het jaar 2023 is nog maar een paar dagen oud. Dan voelt het misschien gek om al na te denken over 2025. Maar als je als ondernemer regelmatig in Amsterdam komt, heb je deze tijd nodig om je voor te bereiden. Vanaf 1 januari 2025 geldt er in Amsterdam namelijk een zero-emissie-zone. Oftewel: een gebied waar goederenverkeer alleen uitstootvrij mag rondrijden – met een elektrische bestelbus bijvoorbeeld. ‘Als je die als ondernemer nog niet hebt, is het slim om daar dit jaar werk van te maken of een andere oplossing te bedenken’, zegt Ton Geuzendam, thematrekker Slimme en schone logistiek bij het platform en netwerkregisseur logistiek bij Vervoerregio Amsterdam.

In Amsterdam rijden er per dag zo’n zesduizend vrachtauto’s en vijfentwintigduizend bestelauto’s rond. Per jaar zijn dat meer dan tien miljoen voertuigen binnen de ring A10. Als die allemaal uitstootvrij gaan rijden, draagt dat flink bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Ed Vleugel is manager bij VHC Jongens, een horecaleverancier van ingrediënten. ‘Wij leveren veel aan restaurants en hotels in Amsterdam. Soms wel zes keer per week omdat ze een kleine keuken hebben en dus iedere dag verse producten ontvangen. Als we in de toekomst daar willen blijven leveren moeten we iets aan ons wagenpark doen.’

Zero-emissie stadslogistiek

Dat wagenpark moet vanaf 2025 uitstootvrij zijn om te mogen rijden binnen de ring A10. Daar is dan een zero-emissie-zone voor stadslogistiek ingesteld. Ton: ‘Dat is een gebied waar goederenverkeer – bijvoorbeeld kleding, eten en pakketjes – alleen uitstootvrij mag rondrijden. Voertuigen mogen dan niet meer op benzine of diesel rijden, maar wel elektrisch of op waterstof. Dus iedere ondernemer met een vrachtwagen of bestelbusje moet zorgen dat dat vervoermiddel uitstootvrij is.’ In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen in ieder geval zero-emissie-zones voor Amsterdam binnen de ring A10, Haarlem en voor gedeeltes van Zaanstad en Schiphol. De eerste zone die ingaat is de zone van Amsterdam.

Stapsgewijs

Ben je zelfstandig ondernemer, dan is het aanschaffen van één elektrische bestelbus nog wel te overzien. Maar voor grotere bedrijven is het meestal niet haalbaar om in een keer het hele wagenpark te verduurzamen. Daarom is het slim om nu al te kijken welke mogelijkheden er zijn. ‘We zijn al meer dan tien jaar bezig met nadenken over en testen van elektrische auto’s. Op dit moment staan er nog twee nieuwe wagens in bestelling. In één keer overstappen op elektrisch rijden gaat niet omdat een elektrische wagen ongeveer drie keer zoveel kost als een dieselwagen,’ zegt Ed Vleugel. Desondanks maakt VHC Jongens wel de overstap naar elektrisch rijden: ‘Je wil als organisatie minder uitstoten, dat is beter voor het milieu. En bij ons speelt geluid ook een grote rol. Als je iedere ochtend in de vroegte aan een hotel moet leveren en de gast hoort de motor onder zijn hotelraam ronken, dan wordt die daar niet blij van. Elektrisch rijden is gewoon een uitgemaakt toekomstbeeld dus je wil als ondernemer daar ook in meegaan. Dat hoort bij goed en verantwoord ondernemerschap.’

Verschillende gemeenten, dezelfde regels

Gemeenten bepalen zelf of en waar een zero-emissie-zone komt. Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van veertien gemeenten in de Amsterdamse regio, helpt mee bij het zo soepel mogelijk invoeren van de zones. ‘We zijn net gestart met het maken van een Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. In deze agenda komen stappenplannen en keuzemogelijkheden te staan die gemeenten helpen met het invoeren van passende maatregelen. We willen ook een regionale afstemming van maatregelen en regels. Omdat ondernemers die goederen vervoeren dat vaak in een groter gebied doen, willen we als regio zorgen dat al deze regels gelijk zijn voor alle zones in de regio. Dan voorkomen we dat bijvoorbeeld in zone A je mag laden en lossen door de weeks en in zone B in het weekend mag parkeren. Als de regels overal gelijk zijn, is dit voor ondernemer overzichtelijker,’ legt Ton uit.

‘Elektrisch rijden is de toekomst’

Vanuit het Rijk is er subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van de vervoermiddelen. Ed Vleugel: ‘Elektrisch rijden is de toekomst en daar mag je vertrouwen in hebben. Mijn tip aan andere ondernemers zou zijn: laat je informeren en kijk om je heen. We moeten allemaal iets gaan doen en er is genoeg informatie om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is.’

Achtergrond

In Nederland hebben we het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Onderdeel van dat akkoord is dat in 2050 al het logistiek vervoer (goederen en diensten) uitstootvrij is. De Vervoerregio draagt bij aan dat doel. Zo wordt er al gewerkt om het ov-systeem uitstootvrij te maken, door bijvoorbeeld elektrische bussen te laten rijden in de regio. Daarnaast stellen een aantal gemeenten in de regio zero-emissie-zones in vanaf 2025 of later. Die zones zijn een overgang naar een volledig uitstootvrij vervoersysteem.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op Ton Geuzendam via t.geuzendam@vervoerregio.nl.

Dit artikel is een samenvoeging van twee eerder verschenen artikelen op www.wijnemenjemee.nl. Auteur: Jasmijn van Engelen, Vervoerregio Amsterdam.