De Vervoerregio Amsterdam ondertekende op 18 december de Green Deal Autodelen II. Dat betekent dat de Vervoerregio samen met tien andere organisaties afspraken maakt die moeten resulteren in 100.000 deelauto’s in 2021, met minimaal 700.000 gebruikers. Nederland wordt koploper gebied van autodelen. Een voorbeeld voor andere Europese landen.

Ik (Annemarie van Duijnhoven) stapte met David Uiterwaal en portefeuillehouder Gerard Slegers in de trein naar Den haag om te tekenen. Autodelen is in toenemende mate interessant voor de gemeente binnen de Vervoerregio. Het potentieel is groot. Autodelen biedt in steden de mogelijkheid meer mensen met minder auto’s te vervoeren. Tegelijkertijd kan het ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing zijn. Mits op de juiste manier ingezet, leidt dit tot minder auto’s op straat, maar mogelijk ook om de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben te vergroten én autodelen kan een aanvulling zijn op het openbaar vervoer.

Het gesprek in de trein kwam op gang. Het kon niet anders dan een reis met interessante reflecties op de laatste ontwikkelingen rond mobiliteit en autodelen worden. Dat werd het ook.

De Vervoerregio is onder meer opdrachtgever voor het regionale Openbaar Vervoer. Waarom dan deze uitstap naar autodelen?

David Uiterwaal: “We kijken steeds breder naar het mobiliteitssysteem in de regio. Daarin is en blijft Openbaar Vervoer natuurlijk een hele belangrijke basis. Onze gemeenten zoeken echter naar verschillende oplossingen om hun mobiliteitsuitdagingen het hoofd te bieden. Autodelen kan daaraan een bijdrage leveren, als je het op een goede manier inzet en de juiste voorwaarden neerzet. De Green Deal focust zich sterk op het delen van kennis en best practices rondom autodelen. Het kan ons daarom helpen bij het goed toepassen van autodelen in de Amsterdamse regio.”

Gerard Slegers: “De Vervoerregio wordt door haar gemeenten dan ook steeds meer de vraag gesteld om op dit soort ontwikkelingen beleid te gaan ontwikkelen voor de regio, zodat we een antwoord hebben op de verschillende ontwikkelingen. Daarmee wordt de Vervoerregio ook steeds meer een kennisplatform. De regio groeit hard. Naar verwachting telt de Metropoolregio Amsterdam in 2050 250.000 nieuwe inwoners. Die willen ook allemaal schone lucht en ruimte hebben om te bewegen.”

Is de Vervoerregio aangesloten bij meerdere Green Deals?

Gerard Slegers: “Jazeker. Het is van belang dat we goed in de gaten houden hoe de markt zich ontwikkelt zodat we aansluiten op de kansen en behoeften als het gaat om duurzame initiatieven. De verschillende Green Deals helpen daarbij. Het is de bedoeling dat de Vervoerregio in 2020 met beleid rondom autodelen komt. Belangrijk is daarbij dat we dankzij de verschillende Green Deals waar we deel van uitmaken ook beter met andere organisaties samenwerken, daar tekenen we dus ook voor. Op het gebied van bijvoorbeeld de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek komen verschillende overheden en de logistieke sector samen.”

“Niet alleen overheden hebben baat bij nieuwe oplossingen. Bedrijven uit de regio melden zich steeds vaker met ideeën om bijvoorbeeld duurzamer woon/werk verkeer te realiseren voor medewerkers. Er komen bijvoorbeeld vragen voor extra ruimte voor deelauto’s of het plaatsen van deelfietsen. Daar wil je als gemeente goed en snel op kunnen anticiperen. Je wilt handen en voeten geven aan al die ontwikkelingen. Vraag die voor ons ligt is ‘wat willen we met dit onderwerp’? Samenwerking en kennisdeling binnen de Green Deal Autodelen II kan helpen in het beantwoorden van die vraag.”