Over ons

Wat doet het MRA-platform Smart Mobility?

Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Terwijl er steeds minder ruimte is om die infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden. Met smart mobility-toepassingen houden we de MRA bereikbaar, duurzaam en economisch sterk.

Dit platform verbindt activiteiten op het gebied van smart mobility en verspreidt kennis waarmee we de MRA voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst.

Onze rol in de mobiliteitstransitie

Technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop wij ons verplaatsen. Daarnaast zorgen ruimtegebrek in steden, druk op de kwaliteit van de leefomgeving en een noodzaak over te gaan naar meer duurzame vormen van energie ervoor dat we anders moeten omgaan met mobiliteit. Smart mobility biedt digitale innovaties in mobiliteit in een steeds (sneller) veranderende wereld.

Met het MRA-platform Smart Mobility bereiden we de metropoolregio Amsterdam voor op de mobiliteit van de toekomst. We jagen smart mobility-toepassingen aan in de regio. Het Platform doet dat door te werken met 6 thema’s. Elk thema heeft een eigen thematrekker. Een expert op dat specifieke gebied.

Het platform en de mobiliteitstransitie

Hoe combineer je de wens voor schonere lucht en veiliger verkeer met een groeiend aantal reisbewegingen en inwoners? Want simpelweg een extra stuk asfalt aanleggen is niet meer genoeg. Door anders te denken, en initiatieven aan elkaar te verbinden, creëren we ruimte in de Metropoolregio Amsterdam.

Transitie: opbouw en afbouw

Om antwoord te geven op de mobiliteitsvraagstukken van deze tijd zijn slimme ideeën en experimenten nodig. Maar die zijn niet allemaal geschikt voor die nieuwe wereld. Soms werkt een deel van experiment A goed samen met een deel van experiment B. Dan is het zaak om die twee losse experimenten aan elkaar te verbinden, ook als dat betekent dat verschillende opdrachtgevers met elkaar samen moeten werken.

Bij een transitie zie je twee bewegingen:

  • Opbouw: nieuwe initiatieven en bestaande toekomstbestendige processen (ombouw) naar een nieuwe werkelijkheid. Bijvoorbeeld: opschaling deelmobiliteit en hubs, én het toevoegen van mobiliteitsprogramma van eisen aan de normale werkwijze.
  • Afbouw: uitfaseren van initiatieven en bestaande processen die niet toekomstbestendig zijn.

x curve transitiemanagement
X-Curve Transitiemanagement (bron: DRIFT-rapport Staat van Transitie

Platform helpt partners bij transities

In de mobiliteitstransitie is het onmogelijk om te voorspellen, managen en doordrukken. We kunnen wel anticiperen, beïnvloeden en op gang brengen. Vanuit het platform helpen wij partners bij de opbouw en ombouw. We wijzen hen ook op mogelijkheden of noodzaak van afbouw. Wij zorgen voor overzicht in de transitie: wie doet wat en wat werkt goed samen. We houden tegelijkertijd ook onze partners scherp. Want soms is het moeilijk om de huidige manier van werken los te laten. Zo helpen we bij het maken van een keuze tussen wat het nieuwe normaal moet worden en wat er niet meer past in de toekomst zoals we die met zijn allen voor ons zien: schoner, veiliger en duurzamer.

Ons netwerk

Hier vindt u per thema alle mensen uit onze kernteams op een rij.