Ons netwerk

Op zoek naar de juiste informatie of contacten? Wij verbinden in publiek-private samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en kennisinstituten. Wij werken met kernteams per thema. Hieronder vindt u onze aangesloten partners.

Het bureau

Xander Stege | projectsecretaris

Xander Stege | projectsecretaris

Mail

Julie van Heteren | programmamanager

Julie van Heteren | programmamanager

Mail

Linda Kas | communicatie

Linda Kas | communicatie

Mail

Kernteam Smart Infra

Martin Visser
Thematrekker Smart Infra
LinkedIn PageMail
Arthur Rietkerk
Adviseur Smart Mobility, Provincie Noord-Holland
LinkedIn Page
Maurits van Hövell
Mobiliteit en omgevingsadviseur, Johan Cuijff Arena
LinkedIn page
Lotte Bekenkamp
V&OR Gemeente Amsterdam
LinkedIn page

Kernteam MaaS en deelmobiliteit

Chrétienne Hoek
Thematrekker MaaS
LinkedIn pageMail
Robert Jan Maaskant
Programmamanager Mobiliteit en Ruimte, Provincie Flevoland
LinkedIn page
Daan van der Tas
Lead MaaS, CTO Innovatie team, Gemeente Amsterdam
LinkedIn page
Bram Nieuwstraten
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, Vervoerregio Amsterdam
LinkedIn page

Kernteam digitalisering

Thematrekker
Binnenkort start de nieuwe thematrekker
Vincent Lau
Adviseur verkeersmanagement, Gemeente Amsterdam
Job Steneker
Beleidsmedewerker Mobiliteit, Provincie Flevoland
LinkedIn page
Gerton Pieters
Beleidsadviseur Mobiliteit, Provincie Noord-Holland
LinkedIn
Ruben Polderman
Project Manager Smart Mobility, Gemeente Amsterdam
LinkedIn Page
Klaske de Vries
Beleidsadviseur Monitoring & Evaluatie – Energietransitie en Mobiliteitsvisie, Gemeente Haarlemmermeer

Kernteam gebiedsontwikkeling en hubs

Maarten de Vries
Thematrekker gebiedsontwikkeling
LinkedIn pageMail
Bart Groen

Vanuit de gemeente Amsterdam betrokken bij de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan van Eisen.

LinkedIn page
Evelien Zeelenberg

Vanuit de gemeente Haarlem betrokken bij de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan van Eisen.

LinkedIn page
Ernst-Jan Giethoorn

Vanuit de gemeente Almere betrokken bij de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan van Eisen.

LinkedIn page
Gabie Mulders

Vanuit de gemeente Zaanstad betrokken bij de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan van Eisen.

Mail

Kernteam logistiek

Ton Geuzendam
Thematrekker Logistiek
Netwerkregisseur Logistiek
MailLinkedIn page
Ruben den Uijl
Beleidsadviseur Slimme en Duurzame mobiliteit Provincie Noord-Holland
LinkedIn Page
Kees WIllem Rademakers
Innovatiecoach, Hogeschool van Amsterdam
LinkedIn page
Frans van der Beek
Programmamanager Amsterdam Logistics
LinkedIn Page
Andries Liemburg
LinkedIn Page