Onze organisatie

De partners in het MRA-platform Smart Mobility zijn Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland en Gemeente Almere. Met het Platform Smart Mobility bereiden we de MRA voor op de mobiliteit van de toekomst. Het platform doet dat door te werken met vijf thema’s. Elk thema heeft een eigen thematrekker, een expert op dat specifieke vakgebied.

Onze organisatie bestaat uit een stuurgroep, een programmateam en vijf kernteams. De stuurgroep bestaat uit managers van de platform-partners. Hier worden besluiten genomen over en bijgestuurd op bijvoorbeeld de koers (waaronder de Strategische Agenda), het jaarplan en de budgetten. MRA Experts Netwerk Slim (MENS) bestaat uit de strategisch adviseurs van de partners. MENS stuurt op strategisch en tactisch niveau, bereidt overleggen voor van onder andere de stuurgroep, verbindt partners aan elkaar en versterkt de samenwerking. Het smart mobility team is verantwoordelijk voor het waarmaken van de ambities en de uitvoering van het jaarplan en wordt aangestuurd door de programmamanager, ondersteund door een projectsecretaris. Verder bestaat dit team uit de zes thematrekkers en een communicatieadviseur.

De kernteams zijn samengesteld uit medewerkers van de MRA-partners. De behoeften van de partners zijn op deze manier vertegenwoordigd in het platform en de kennis vloeit via die lijn weer terug naar de partners. Zo borgen we de verbindingen tussen alle partners onderling en met het Platform.

Smart mobility team

Het smart mobility team bestaat uit:

Daniël van Motman – programmamanager
Rick Pakkert – gebiedscoördinator Noordwest landelijke Krachtenbundeling
Xander Stege – projectsecretaris
<Vacature>  – communicatieadviseur
Maarten Peters – thematrekker Smart infra
Michiel Prak – thematrekker Data en digitalisering
José van der Plaat – thematrekker MaaS en deelmobiliteit
Ton Geuzendam – thematrekker Slimme en schone logistiek
Hidde van der Maas – thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

Stuurgroep

De stuurgroepleden zijn:

Gerard Hellburg (tijdelijk) – Vervoerregio Amsterdam, teammanager beleid en voorzitter stuurgroep
Shirin Jaffri – Provincie Noord-Holland, plaatsvervangend sectormanager beleid/mobiliteit
Robert Jan Maaskant – Provincie Flevoland, programmamanager smart mobility
Jacob Hulder – Gemeente Amsterdam (V&OR)
Debbie Dekkers – Gemeente Amsterdam, programmamanager CTO Innovatieteam