Onze organisatie

De partners in het platform smart mobility zijn Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland en Gemeente Almere. Samen vormen zij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met het Platform Smart Mobility bereiden we de MRA voor op de mobiliteit van de toekomst. Het platform doet dat door te werken met zes thema’s. Elk thema heeft een eigen thematrekker, een expert op dat specifieke vakgebied.

Onze organisatie bestaat uit een stuurgroep, een programmateam en zes kernteams. De stuurgroep bestaat uit managers van de platform-partners. Hier worden besluiten genomen over en bijgestuurd op bijvoorbeeld de koers (waaronder de Strategische Agenda), het jaarplan en de budgetten. Het programmateam is verantwoordelijk voor het waarmaken van de ambities en de uitvoering van het jaarplan en wordt aangestuurd door de programmamanager, ondersteund door een projectsecretaris. Verder bestaat dit team uit de zes thematrekkers en een communicatieadviseur.

De kernteams zijn samengesteld uit medewerkers van de MRA-partners. De behoeften van de partners zijn op deze manier vertegenwoordigd in het platform en de kennis vloeit via die lijn weer terug naar de partners. Zo borgen we de verbindingen tussen alle partners onderling en met het Platform.

Programmateam

Het programmateam bestaat uit:

Martin Visser  – programmamanager a.i. en gebiedscoördinator Noordwest landelijke Krachtenbundeling
Xander Steege – projectsecretaris
Linda Kas – communicatieadviseur
Maarten Peters – thematrekker Smart infra
Elles de Vries – thematrekker Data en digitalisering
Chrétienne Hoek – thematrekker MaaS en deelmobiliteit
Ton Geuzendam – thematrekker Logistiek
Paul den Otter – thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

Stuurgroep

De stuurgroepleden zijn:
Lode Goossens – Vervoerregio Amsterdam, teammanager beleid en voorzitter stuurgroep
Suzanne Kieft – Vervoerregio Amsterdam, teammanager kennis en onderzoek
Shirin Jaffri – Provincie Noord-Holland, plaatsvervangend sectormanager beleid/mobiliteit
Robert Jan Maaskant – Provincie Flevoland, programmamanager smart mobility
Rachel Tienkamp Beishuizen – Gemeente Amsterdam (V&OR), afdelingshoofd verkeersmanagement
Lizann Tjon – Gemeente Amsterdam (CTO), programmamanager smart mobility
Senta Modder – Gemeente Amsterdam, afdelingshoofd kennis en kaders