Onze organisatie

De partners in het platform smart mobility zijn Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland en Gemeente Almere. Samen vormen zij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met het Platform Smart Mobility bereiden we de MRA voor op de mobiliteit van de toekomst. Het platform doet dat door te werken met zes thema’s. Elk thema heeft een eigen thematrekker, een expert op dat specifieke vakgebied.

Onze organisatie bestaat uit een stuurgroep, een programmateam en zes kernteams. De stuurgroep bestaat uit managers van de platform-partners. Hier worden besluiten genomen over en bijgestuurd op bijvoorbeeld de koers (waaronder de Strategische Agenda), het jaarplan en de budgetten. Het programmateam is verantwoordelijk voor het waarmaken van de ambities en de uitvoering van het jaarplan en wordt aangestuurd door de programmamanager, ondersteund door een projectsecretaris. Verder bestaat dit team uit de zes thematrekkers en een communicatieadviseur.

De kernteams zijn samengesteld uit medewerkers van de MRA-partners. De behoeften van de partners zijn op deze manier vertegenwoordigd in het platform en de kennis vloeit via die lijn weer terug naar de partners. Zo borgen we de verbindingen tussen alle partners onderling en met het Platform.

Programmateam

Het programmateam bestaat uit:

Daniël van Motman – programmamanager MRA-platform Smart Mobility
Martin Visser  – gebiedscoördinator Noordwest landelijke Krachtenbundeling
Xander Stege – projectsecretaris
Linda Kas – communicatieadviseur
Maarten Peters – thematrekker Smart infra
Michiel Prak – thematrekker Data en digitalisering
José van der Plaat – thematrekker MaaS en deelmobiliteit
Ton Geuzendam – thematrekker Slimme en schone logistiek
Inge Janssen – thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

Stuurgroep

De stuurgroepleden zijn:
Lode Goossens – Vervoerregio Amsterdam, teammanager beleid en voorzitter stuurgroep
Shirin Jaffri – Provincie Noord-Holland, plaatsvervangend sectormanager beleid/mobiliteit
Robert Jan Maaskant – Provincie Flevoland, programmamanager smart mobility
Rahma Boukaddida-Mahdaoui – Gemeente Amsterdam (V&OR), teamleider Verkeerstactiek
Debbie Dekkers – Gemeente Amsterdam, programmamanager CTO Innovatieteam