Regionale werkplaats deelmobiliteit

Om de inzet van deelmobiliteit op te schalen, is het noodzakelijk dat gemeenten onderling samenwerken. Deelmobiliteit is gemeentegrens-overschrijdend en daarom is samenhangend beleid ontwikkelen een must. Ook kunnen gemeenten veel van elkaar leren als het gaat over hoe zij bijvoorbeeld een vergunningenstelsel kunnen inrichten of welke eisen zij kunnen stellen aan aanbieders van deelmobiliteit.

In de Regionale Werkplaats Deelmobiliteit werken gemeenten, provincies Flevoland en Noord-Holland en de Vervoerregio samen om meer deelmobiliteit te krijgen op straat. Daarbij wordt gewerkt aan het ontwikkelen van standaard instrumenten, samenhangend beleid en data-afspraken voor monitoring en beleidsontwikkeling. De producten die in de werkplaats worden ontwikkeld, worden via het platform Smart Mobility verspreid onder de leden. Het platform Smart Mobility borgt ook dat er samenhang is met overige landelijke initiatieven. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij José van der Plaat: j.vanderplaat@vervoerregio.nl.