Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een Netwerkaanpak Duurzame Logistieke Hubs op. Dit is een gezamenlijke visie van logistieke hubs en de manier waarop deze ontwikkeld kunnen worden.

Duurzame logistieke hubs zijn locaties waar goederen worden verzameld en vervolgens met zero-emissievoertuigen worden afgeleverd bij bedrijven. Hierbij bieden hubs mogelijkheden om dat efficiënter te doen en daarmee te besparen op ritten en gemaakte kilometers. Deze duurzame logistieke hubs liggen vaak aan de rand van de stad, maar kunnen ook meer in de regio gelegen zijn.

Zowel de Vervoerregio Amsterdam als de provincie Noord-Holland heeft de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) ondertekend, waarmee ze aangeven zich in te zetten voor slimme en schone stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Door het verduurzamen van de stadslogistiek vermindert de uitstoot van CO2 en verbetert de luchtkwaliteit. Ook nemen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de (binnen)stad toe. Met het opstellen van een aanpak op duurzame logistieke hubs willen de Vervoerregio en de provincie de volgende stap zetten in deze verduurzamingsoperatie.

Toename goederenvervoer

Het goederenvervoer in Noord-Holland en Flevoland neemt de komende decennia toe, onder andere doordat er de komende jaren in de Metropoolregio Amsterdam duizenden woningen worden bijgebouwd en meer bedrijven zich hier gaan vestigen. Tegelijkertijd is er in de regio maar beperkt ruimte. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar logistieke dienstverlening voor het bundelen van goederen toe. Het bundelen van goederen in logistieke hubs kan daarom bijdragen aan de verduurzaming van de logistieke sector.

Netwerkaanpak Duurzame Logistieke Hubs

Om deze vragen te kunnen beantwoorden en te bepalen waar deze duurzame hubs aan moeten voldoen, stellen de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een aanpak op over duurzame logistieke hubs binnen de MRA en Noord-Holland-Noord. Deze zogeheten Netwerkaanpak Duurzame Logistieke Hubs gaat niet over personenhubs, maar over logistieke hubs op zowel stads- als regioniveau. Verduurzaming van de stadslogistiek en in het bijzonder de first en last mile staan hierbij centraal. Hierbij kijken ze ook naar de potentie van digitalisering van de stadslogistiek en de manier waarop duurzame logistieke hubs deze digitalisering kunnen faciliteren.

Opzet huidige en toekomstige logistieke hubs

Een onderdeel van de Netwerkaanpak is het inventariseren van het huidige netwerk van logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Onderzocht wordt hoe deze hubs te verduurzamen zijn en wat de opzet moet zijn van nieuw te bouwen duurzame logistieke hubs. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de potentie van duurzame logistieke hubs die nodig zijn om de zero-emissiezones (gepland vanaf 2025) toegankelijk te houden. Om dit te kunnen doen, is inzicht nodig in de logistieke schakels van de zeven logistieke stromen in de regio, te weten: bouw, food (vers en houdbaar), facilitair, retail, pakketten/e-commerce en afval.

Strategie voor samenwerking

Verder bevat de uiteindelijke Netwerkaanpak onder andere een concept voor hubs om partijen in zero-emissiezones te faciliteren, een handelingsperspectief voor betrokken overheden en een integraal afwegingskader voor hublocaties in de regio. Tot slot is een belangrijk onderdeel het vinden van de juiste strategie om met elkaar samen te werken.

Oproep

Bij de samenwerking is input vanuit de logistieke bedrijven cruciaal. We horen daarom graag van logistieke bedrijven hoe zij een duurzame hub voor zich zien en wat zij nodig hebben om van de hub gebruik te maken. Ook zijn we benieuwd wat de overheid kan doen om logistieke partijen hierin te helpen. Mocht je als bedrijf graag je gedachten hierover willen delen, kun je contact opnemen met Ton Geuzendam (t.geuzendam@vervoerregio.nl)