Deelmobiliteit is een belangrijke bouwsteen in de duurzame mobiliteitstransitie. Deze transitie is nodig om steden en de regio bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Inspanningen op deze thema’s vanuit verschillende overheden zijn waardevol en nodig, maar moeten meer in samenhang opgepakt worden. Dat is het doel van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit waarin Rijk, provincies, gemeenten, regionale samenwerkingen en kennisinstellingen deelmobiliteit willen versnellen en beter willen organiseren voor de reiziger.

Ons platform is een van de deelnemers in het programma. Programmamanager Daniel van Motman: ‘Het past heel goed bij onze rol als verbinder, ambassadeur en kennisdeler. Wij vertegenwoordigen de metropoolregio Amsterdam in dit programma en delen onze kennis, ervaring en producten. Aan de andere kant nemen wij gezamenlijk ontwikkelde (en getoetste) standaarden en instrumenten mee terug naar onze regio die doorgevoerd kunnen worden in beleid en projecten van de gemeenten. Zij hoeven het wiel daardoor niet zelf uit te vinden en kunnen zo besparen op bijvoorbeeld capaciteit en budget. Het programma levert ook landelijke standaardisatie en verzameling van data op waarmee we sneller kunnen leren van acties en dit in beleid kunnen omzetten. Dit programma zorgt voor regie en een samenhangende aanpak waarmee we deelmobiliteit lokaal, regionaal en landelijk van de grond kunnen krijgen.’

Slimmer en beter gebruik van de beperkte ruimte

Op 27 juni kwamen de deelnemers van het programma bij elkaar voor een feestelijke aftrap. De meer dan 25 gemeenten, provincies, vervoerregio’s en andere partners vormen een goede vertegenwoordiging van de regio’s en de opgaven waar zij voor staan. Zij hebben een intentieovereenkomst getekend en in het najaar worden deze omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. Op dat moment is ook het definitieve programma klaar. ‘Deelmobiliteit zorgt ervoor dat we onze beperkte ruimte slimmer en beter kunnen gebruiken”, vertelt José van der Plaat (Thematrekker Maas en Deelmobiliteit). ‘Via onze regionale werkplaats deelmobiliteit waren we al samen met onze gemeenten bezig om deelmobiliteit op te schalen. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een handleiding basis voor sturing op deelmobiliteit gemaakt. Dat we nu partner zijn in het landelijke samenwerkingsprogramma betekent dat we nog meer samenhang en verbinding krijgen op deelmobiliteit.’

Het MRA-platform Smart Mobility is één van de vele partners van Natuurlijk! Deelmobiliteit en vertegenwoordigt de inbreng van de partners Vervoerregio Amsterdam, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland en de gemeente Almere. De gemeente Amsterdam neemt zelfstandig deel aan het programma maar is direct betrokken bij het MRA-platform.

Wil je als MRA-gemeente meer weten over het programma, direct bijdragen in de werkgroepen of vaker updates ontvangen? Neem contact op met onze thematrekker MaaS en deelmobiliteit José van der Plaat.