Scale Up: bezoekersstromen spreiden om drukte op hotspots te voorkomen

Op bepaalde plekken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan het behoorlijk druk zijn. Denk aan toeristische trekpleisters, het strand en recreatie- en winkelgebieden. Als teveel mensen op hetzelfde moment naar dezelfde plek gaan, heeft dat een negatief effect op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Hoe voorkom je dat het te druk wordt op een hotspot? Kunnen we met data bezoekersstromen voorspellen en het gedrag van mensen beïnvloeden? Dat zijn de vragen waar de partners van MRA-platform Smart Mobility (provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam) mee aan de slag zijn gegaan in het project Scale Up.

In 2021 en 2022 hebben verschillende MRA-overheden, twee consortia van marktpartijen en kennisinstellingen gewerkt aan innovatieve en werkbare oplossingen om bezoekersstromen op extreem drukke plekken te spreiden in tijd, route en vervoersmiddel. En dat is gelukt! Met de resultaten van Scale Up | Bezoekersstromen laten we zien dat samenwerken loont en we dit vraagstuk integraal en praktisch kunnen aanpakken.

Op 19 mei hebben we de resultaten gepresenteerd tijdens een #SmartThursday. Lees de terugblik op de #SmartThursday van 19 mei 2022

Bekijk de korte video over Scale Up | Bezoekersstromen:

 

Dit project is een initiatief van het MRA-platform Smart Mobility en Stedelijke Innovatie Amsterdam. Als u vragen heeft over het project, kunt u een mail sturen naar Maarten Peters: m.peters@vervoerregio.nl.

Wat zijn de oplossingen van Scale Up | Bezoekersstromen?

Het project heeft twee oplossingen opgeleverd die onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld en getest. Tijdens de testen op het strand van Zandvoort en de Kalverstraat in Amsterdam en de inzet tijdens Koningsdag hebben we wel gezien dat de oplossingen elkaar aanvullen en versterken.

Om de drukte te kunnen voorspellen, hebben de consortia gebruik gemaakt van data. Denk aan weersvoorspellingen, historische data, camera’s, 9292-reisverzoeken, fietstellers en parkeerdata. De nadruk van de proeven lag vooral op het verleiden van mensen om op een ander tijdstip te reizen door waarschuwingen en alternatieven in reisplanners en op social media. Daarnaast is het ook nog mogelijk om mensen te verleiden een ander vervoersmiddel te kiezen of naar een ander bestemming te gaan.

Lees in de presentaties hieronder hoe de twee oplossingen werken:

Hoe is dit unieke proces verlopen?

Onze projectleider Anja Reimann vertelt over hoe we er zijn gekomen samen met de partners uit de regio:

Het unieke en innovatieve aspect van het project ‘Scale Up | Bezoekersstromen’ is de manier van aanbesteden. Projectleider Anja Reimann licht dit toe: “We hebben het probleem uitgevraagd en niet al vooraf de oplossing bedacht. We wilden gebruik maken van de creativiteit en kennis van de markt. Daarbij zochten we naar een werkbare totaaloplossing voor datagebruik, voorspellen en verleiden. Dat vind je niet bij één organisatie, daar is samenwerking voor nodig. Onze vraag aan de markt was daarom gericht aan consortia.”

De oplossingen zijn getest op het strand van Zandvoort en in de Kalverstraat in Amsterdam. Deze testlocaties hebben genoeg informatie opgeleverd om de oplossingen in de hele regio in te kunnen zetten. “Dat is namelijk het andere unieke aan dit project. De vier overheden hebben het initiatief genomen om oplossingen te zoeken voor het drukteprobleem in de hele regio. Onze eis daarbij was dat deze oplossingen overal ingezet kunnen worden. Zo hoeven gemeenten niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Dat hebben de consortia voor elkaar gekregen. We gaan nu een raamovereenkomst met ze aan, zodat andere overheden de oplossingen ook kunnen inkopen als ze dat willen. Binnenkort informeren we de MRA-gemeenten hierover en daarna begeleiden we ze bij het inkoopproces.”

Unieke samenwerking als succesfactor

Scale Up is een unieke samenwerking tussen overheden, marktpartijen én kennispartners. “Dankzij de ingebrachte kennis van onze partners NS, GVB, Johan Cruijff ArenA, AMS Institute en Floriade zijn de resultaten van het project nog beter geworden. Met de financiële bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben we de proeven in Zandvoort en Amsterdam kunnen doen. Dankzij de inzet van al deze partijen is het ons gelukt om het project met succes af te ronden en concreet aan de slag te gaan met het voorkomen van extreme drukte in de regio”, concludeert Anja Reimann trots.

Hoe kunnen overheden binnen de MRA hiermee aan de slag?

De aanbesteding is afgesloten en de twee consortia hebben een raamcontract gekregen voor de komende vier jaar (met optie op verlenging van twee keer nog een jaar). Deze contracten zijn getekend namens de vier opdrachtgevers provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam. Zij gaan aan de slag om nieuwe opdrachten te verlenen. Denk daarbij aan recreatiegebieden in Noord-Holland, Smart City oplossingen in Flevoland, park- en zwemlocaties in Amsterdam, events en festivals in Amsterdam.

Na de proeven in de Kalverstraat en Zandvoort liggen er beproefde oplossingen waar ook andere (semi) overheden en private partijen om zitten te springen. Sterker nog: alle gemeenten binnen de MRA kunnen de oplossing zelf ook inkopen. Zo profiteren uiteindelijk alle overheden binnen de MRA hiervan.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Maarten Peters (m.peters@vervoerregio.nl).

Scale Up: houvast voor de aanpak van gedeelde opgaven

Met Scale Up onderzoekt het MRA-platform Smart Mobility samen met kennisinstellingen en de markt hoe je extreme drukte op hotspots – zoals toeristische trekpleisters, winkelgebieden en het strand – kunt voorkomen. De inzet: innovatieve oplossingen om bezoekersstromen...

Terugblik op #SmartThursday ‘Scale Up: Bezoekersstromen’

Op donderdag 19 mei was er weer een editie van #SmartThursday, deze keer over Scale Up: Bezoekersstromen. In dit project hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam samen met marktpartijen en kennisinstellingen gezocht...

Met proef Zandvoort is oplossing voor het beter spreiden van drukte in de regio een stap dichterbij

Op bepaalde plekken in Noord-Holland en Flevoland kan het behoorlijk druk zijn. Denk aan toeristische trekpleisters, recreatiegebieden, winkelcentra en het strand. De twee provincies zoeken met de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam naar innovatieve...

Meer informatie

Meer informatie over de aanbesteding (doel, fasen, tijdlijn etc.) vindt u op de website van Innovatie Partners.

Dit project is een initiatief van het platform en CTO Amsterdam. Het wordt door CTO uitgevoerd in samenwerking met de MRA-partners. Als u vragen heeft over het project, kunt u een mail sturen naar scaleup@amsterdam.nl