Nieuwe programmamanager MRA-platform Smart Mobility stelt zich voor

Daniël van Motman is 1 april begonnen als de nieuwe programmamanager van het MRA-platform Smart Mobility. In zijn nieuwe functie hoopt hij van dit platform een robuuste en verbonden organisatie te maken, zodat het makkelijker wordt om innovaties voor en in de regio met elkaar te verbinden en toe te passen.

Welkom! Vertel: wie ben je en wat is je achtergrond?

‘Ik ben Daniël van Motman en ik werkte hiervoor als expert-adviseur op het gebied van crowd- en verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam. Ik heb me de afgelopen jaren beziggehouden met onder meer mobiliteits- en crowdmanagement van grote evenementen in de hoofdstad. Denk aan de kroning, maar ook de drukte op de Wallen, tijdens Black Friday en rondom de Arena, waarbij we ook hebben samengewerkt met de Praktijkproef Amsterdam. Bij al deze opgaven stond ik altijd open voor innovaties en het toepassen van de opgedane kennis. Daarom vind ik deze stap een logische.’

Wat zie je als de grootste opgave in de regio?

‘Twee dingen eigenlijk. Ten eerste is het belangrijk dat partijen in deze regio meer met elkaar in contact komen. Ik wil meer partijen samenbrengen die te maken hebben met slimme mobiliteit. Kijk naar een thema als hubs of smart infra: alles komt daarin samen. Daarvoor is het belangrijk om te kijken waar we de verbinding kunnen maken en waar we elkaar kunnen versterken. Je kunt de opgaven niet aan zonder samenwerkingsverbanden. Neem nu crowdmanagement: het spreiden van drukte kun je niet als stad alleen, daarvoor heb je de regio nodig en vice versa. Dat is een van de onderwerpen waar het MRA-platform Smart Mobility zich voor inzet. Iedereen heeft een stukje van de puzzel en je hebt elkaar nodig om dingen te bereiken. Wat we doen als platform – en wat ik als programmamanager wil doen – is die puzzel samen leggen. Door overzicht te creëren in welke partijen er zijn en wat zij te bieden hebben, ontstaat inzicht. En vanuit inzicht kom je tot concrete oplossingen voor de verschillende opgaven.

Het tweede punt dat speelt, is de complexiteit van alles wat we doen in deze regio. Verkeer, bouwen, recreëren – noem maar op. Dat gaat steeds meer op elkaar inwerken, we willen veel tegelijkertijd doen. Hoe zorg je er dan ervoor dat je dit alles kan blijven doen? Duurzaamheid is daarin een belangrijk element. Hoe houden we de regio op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar? We moeten nu duurzame keuzes maken voor de toekomst, anders loopt het hier over een paar jaar helemaal vast en gaat de leefbaarheid sterk omlaag. Dat vraagt veel inzet van mensen en een andere manier van werken. Ik hoop dat we die shift kunnen maken, samen.’

Wat hoop je bij te dragen als programmamanager?

‘Bij alles wat ik doe, kijk ik of het slimmer, sneller of efficiënter kan. Ik ben een groot voorstander van goed evalueren. Wat ging er goed, wat kan beter? En dan natuurlijk de leerpunten direct toepassen. Daarnaast wil ik kijken welke innovaties er zijn op de markt en of we daar wel gebruik van maken. Ik geloof dat we nog veel kansen laten liggen. In dat kader: slimme mobiliteit gaat niet alleen maar over hightech oplossingen. Het aan elkaar rijgen van losse bestaande maatregelen, dat is óók slimme mobiliteit. En: innovatie kan niet zonder organisatie. Je kunt pas ‘springen’ als je een goede ondergrond hebt, zoals het platform. Dat kenmerkt mij wel: ik ben een groot voorstander van een robuuste en verbonden organisatie. Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen, zodat we de regio ook echt verder kunnen helpen.’