Werk je bij een gemeente en wil je aan de slag met mobiliteitshubs in de openbare ruimte? Of ben je hier al mee bezig en twijfel je wat de beste aanpak is? Meld je dan aan voor de Smart Thursday van het MRA-platform Smart Mobility op 9 september en sluit je aan bij het eHUBs netwerk! ‘Met elektrisch deelvervoer in mobiliteitshubs willen we autobezit verminderen om zo meer openbare ruimte te kunnen creëren. Dat komt de leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad én de regio ten goede. In het eHUBS-netwerk delen we onze kennis rondom hubs en helpen we elkaar op weg’, vertelt Banoe Abdullah van het Innovatieteam Smart Mobility van de gemeente Amsterdam.

BuurtHubs in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is momenteel druk bezig met het project Buurthubs voor de implementatie van mobiliteitshubs. In een BuurtHub wordt elektrisch deelvervoer aangeboden. Denk aan een fiets, bakfiets, scooter of auto. Allemaal schoon, elektrisch en gebruikt door Amsterdammers uit de buurt. BuurtHubs is een project van het Smart Mobility-team van de gemeente Amsterdam. In het project worden nieuwe mobiliteitsconcepten getest om autobezit te verminderen en meer groen en leefruimte te creëren, om zo de bereikbaarheid en leefbaarheid voor Amsterdammers te vergroten.

Menukaart voor bewoners

Amsterdam onderzoekt de effecten van het aanbieden van elektrische deelvervoer met een bottom-up-aanpak. Banoe: ‘Dat betekent dat bewoners en ondernemers uit een buurt samen bepalen hoe een BuurtHub eruit komt te zien. Iedere hub verschilt in omvang, aangeboden soorten vervoersmiddelen en bijbehorende service.’ In totaal worden er zo’n vijftien tot twintig BuurtHubs gerealiseerd in Amsterdam tussen 2020 en 2022. De hubs komen in heel Amsterdam te staan: van Osdorp tot Elzenhagen en van Watergraafsmeer tot de Zuidas.

De BuurtHubs worden gerealiseerd in samenwerking met verschillende mobiliteitsaanbieders. Er komt een menukaart waarmee bewoners de voertuigen en de vervoerders kunnen kiezen die zij in hun eigen BuurtHub willen hebben staan. Via de website innovatiepartners kunnen vervoerders zich aanmelden voor het project. Tegelijkertijd wordt met de BuurtHubs verder toegewerkt naar het kunnen aanbieden van vervoer van verschillende vervoerders in MaaS (Mobility as a Service)-platforms. Hierin is het mogelijk om via één app verschillende soorten vervoer te plannen, boeken en betalen.

Smart Thursday 9 september: lessons learned

Op donderdag 9 september organiseert het MRA-platform Smart Mobility samen met de gemeente Amsterdam een Smart Thursday over de eerste ervaringen met het Amsterdamse BuurtHubs-project, één van de projecten binnen het eHUBS-netwerk. ‘Tijdens de online sessie gaan we uitgebreid in op welke stappen we hebben doorlopen voordat een BuurtHub er fysiek staat. Het bestaande beleid geeft ruimte aan experimenten als het project hiervoor een beleidsregel opstelt. Dat hebben we voor het project Buurthubs gedaan, waarmee het wordt aangemerkt als experiment en deelmobiliteit in buurthubs op straat aangeboden kan worden’, licht Banoe toe. Ook geeft de gemeente een toelichting op de praktische zaken bij de inpassing van een BuurtHub in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het vinden van de weg naar een BuurtHub (wayfinding), de samenwerking met commerciële aanbieders en het regelen van de laadinfrastructuur. Tenslotte deelt de gemeente ook de eerste ervaringen van de buurtgerichte aanpak. Waar in de ene buurt de bewoners beslissen over welke voertuigen en aanbieders ze in hun BuurtHub willen hebben staan, hebben bewoners in de andere buurt de ambitie om een eigen coöperatie te starten om de deelvoertuigen in eigen beheer te nemen. Wat is er nodig om een BuurtHub onder de aandacht te brengen bij bewoners en hoeveel middelen en tijd kun je je permitteren per hub?

Kennisdeling binnen het eHUBs-netwerk

Het eHUBs-netwerk is ontstaan uit het eHUBs-project (gefinancierd door Interreg) waarin zes Europese steden (Amsterdam, Nijmegen/Arnhem, Manchester, Kempten, Dreux en Leuven), universiteiten, kennisinstellingen en mobiliteitsaanbieders kennis en ervaring opdoen met elektrische deelmobiliteitshubs. Het bijzondere aan dit project is dat iedere stad een andere implementatie-strategie heeft, waardoor er veel van elkaar geleerd kan worden. Al deze kennis wordt momenteel verzameld en vastgelegd in een ‘blueprint’, die als inspiratiebron kan dienen voor gemeenten die ook de ambitie hebben om hubs te realiseren. De komende tijd organiseert het netwerk verschillende kennisdeling evenementen, waaronder de eHUBs International Academy, om de opgedane kennis breder te delen en andere gemeenten te inspireren. Gemeenten, kennisinstellingen, netwerkorganisaties en mobiliteitsaanbieders zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. Meer informatie over dit Europese samenwerkingsverband vind je op de website van Interreg.

Naast de bevindingen over het BuurtHubs-project deelt de gemeente tijdens de Smart Thursday op 9 september ook interessante inzichten uit het eHUBS-project.