Dit is het overzicht van de #SmartThursdays. Met gratis sessies en achtergrondartikelen verdeeld over de thema’s van dit platform: MaaS, Smart Infra, Gebiedsontwikkeling, Data en Logistiek. Hieronder vind je alle sessies, artikelen en meer onder elkaar. Spreken we je op de donderdag?

Relevante artikelen

Sessies

Elke donderdag is #SmartThursday. Met een boeiende, gratis sessie van iemand uit het smart mobility-veld. Wat staat er op het programma?

22 april 2021 | Hoe (smart) reizen we in het ‘nieuwe normaal’?

Tijdens deze inspiratiesessie laten we je aan de hand van een paar internationale voorbeelden zien welke impact COVID-19 heeft op (duurzame) mobiliteit. Door inzicht in big data weten we dat ons reisgedrag wereldwijd is veranderd. Dit brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Hoe kunnen we op een slimme manier smart mobility oplossingen in Nederland inzetten met de coronacrisis als aanjager? Daar gaan we graag met jullie over in gesprek!

29 april | Met Vlaanderen in gesprek over mobipunten (hubs)

In Nederland noemen we ze hubs; in Vlaanderen worden ze mobipunten of hoppin genoemd. Het zijn multimodale knooppunten waar verschillende vervoermiddelen bij elkaar komen. Hier kunnen reizigers bijvoorbeeld overstappen van het openbaar vervoer op een deelfiets voor de last-mile naar hun eindbestemming. Of een plek waar reizigers vanuit de regio hun privéauto kunnen parkeren om over te stappen op het openbaar vervoer naar de binnenstad.

In Vlaanderen wordt sinds de vaststelling van een beleidsvisie in 2019 hard gewerkt aan de ontwikkeling van de mobipunten. Zo is er een subsidieregeling en een set aan voorwaarden waar alle mobipunten aan moeten voldoen.

Voor de #SmartThursday van 29 april hebben we twee Vlaamse sprekers uitgenodigd om ons mee te nemen in hun ervaringen. Tom Janssens van de Vervoerregio Antwerpen en Sven Huysmans van studiebureau The New Drive vertellen over de Vlaamse beleidskaders. Ze leggen uit hoe ze deze vertaald hebben naar een ‘mobipuntenplan’ voor de Vervoerregio Antwerpen en hoe ze dit netwerk op korte termijn zichtbaar en tastbaar willen maken. Graag gaan ze na deze presentatie met jou in gesprek om good practices en inzichten uit te wisselen.

20 mei 2021 | Coding the Curbs

Om onze grote dromen voor een flexibele stad waar te maken moeten we af van het statische systeem van ruimtegebruik. Nu wordt een plek maar voor één doel gebruikt, bijvoorbeeld als laad-en loszone, parkeerplaats of terras. Hoe mooi zou het zijn als we hetzelfde stukje stad afhankelijk van het moment door digitale middelen op verschillende manieren kunnen gebruiken? Coding the Curbs maakt dat mogelijk!

In deze online sessie vertellen we je wat de eerste geleerde lessen zijn bij het uitvoeren van deze innovatieve oplossing. Wat zijn de kansen en uitdagingen? Wat kost het en wat levert het op? Wie moet betrokken worden om het een succes te maken? We sluiten aan bij inzichten die we hebben opgedaan bij meerdere steden in Nederland, én daarbuiten.

Kopieer de sessie naar je agenda.