Dit is het overzicht van de #SmartThursdays. Met gratis sessies en achtergrondartikelen verdeeld over de thema’s van dit platform: MaaS, Smart Infra, Gebiedsontwikkeling, Data en Logistiek. Hieronder vind je alle sessies, artikelen en meer onder elkaar. Spreken we je op de donderdag?

Relevante artikelen

Marktplaats

Kom kijken naar de Marktplaats, waarin partijen hun smart mobility dienstverlening pitchen en waar ruimte is voor vragen en discussie. De marktplaats wordt gehost door één van de thematrekkers. Op 14 januari en 21 januari 2021 staan ze op de planning. Met onder andere PostNL, Stevin en Parkbee.

Lees hier terug wat er te zien is op Marktplaats 1

Tripservice: De mogelijkheden van online traffic management
De digitale transformatie in de infra- en mobiliteitbranche zet zich in rap tempo voort. TripService ziet deze transformatie in drie fases. Wat houden deze fases in en hoe kan jij als bedrijf hierop inspelen? Dat bespreken wij op donderdag 14 januari om 16.00 uur. Wouter Giesen is als gastspreker aanwezig en neemt jullie mee in de digitalisering van de infra- en mobiliteitsbranche.

Stevin Technology Consultants : SmartHubs, de route naar realisatie
Mobiliteits- en energievraagstukken komen samen op mobiliteitshubs. De inzet van zero-emissie busvervoer in Nederland kan hier zowel versneld als financieel verbeterd worden, door laadinfrastructuur te delen en energievraag- en aanbod op elkaar af te stemmen. Goudappel Coffeng, Intraffic, ICT Group en Stevin Technology Consultants zien mogelijkheden om samen de optimale oplossing voor mobiliteitshubs te ontwikkelen en te realiseren​. Meer weten? Sluit aan bij onze pitch.

PostNL: Duurzame stadslogistiek als de nieuwe norm

We willen allemaal dat onze steden schoner en rustiger worden. Dat er geen rijen met geparkeerde vrachtwagens in winkelstraten of kantoorgebieden staan, of dat we ’s morgens vroeg wakker worden van busjes die door de straten rijden op zoek naar parkeerplekken om daar de hele dag stil te staan.

Onze missie is om de logistiek in steden uitstootvrij, stil en overlastarm te maken. Wij bieden iedere pallet, iedere rolcontainer of elk pakket dat de stad in of uit moet efficiënt en uitstootvrij vervoer.

Wij werken samen. PostNL rijdt met elektrische vrachtwagens, bestelbussen en licht elektrische vrachtvoertuigen zoals cargobikes door de steden en verzorgt alle transportdiensten. Aan de rand van de stad zorgen lokale hub ondernemers, topklasse lokale logistieke bedrijven, dat alle goederen op de juiste manier opgeslagen of overgeslagen worden. Zo werken lokale ondernemers en PostNL samen aan het verduurzamen van de logistiek in Nederland.

ParkBee: Van parkeergarage naar mobiliteitshubs.
ParkBee heeft als missie om ruimte terug te geven aan de stad. Wij zorgen ervoor dat straatparkeren kan worden verminderd door het optimaliseren van onderbenutte parkeerlocaties. Dus minder overvolle straten en slimmer gebruik van parkeerruimte. Inmiddels heeft ParkBee een fijnmazig netwerk van parkeerlocaties in verschillende steden in Nederland en het V.K. die digitaal toegankelijk zijn. Maar we willen nog meer doen. Wij willen ons netwerk inzetten om deelvervoer te stimuleren door onze locaties om te vormen tot mobiliteithubs. Wat is onze rol en wat is de rol van lokale overheden? Hoe kunnen we samen met inwoners werken? Tijdens de marktplaats sessie zal de public affairs manager Fenna  Plaisier namens ParkBee meer vertellen over onze visie en graag in discussie gaan over dit onderwerp.

Lees hier wat er te zien is op Marktplaats 2

Onder leiding van thematrekker MaaS Chretienne Hoek pitchen onderstaande partijen over hun eigen specialisaties:

Toogethr

Sinds de oprichting in oktober 2016 speelt Toogethr als innovatieve mobiliteitspartner een sterke rol in Nederland België en sinds kort ook in Duitsland. Vanaf het begin was de missie helder: op een eenvoudige manier woon-werkverkeer prettiger efficiënter en duurzamer maken.

Gaiago: een eigen mobiliteitsapp.

Een duurzaam businessmodel is nodig om milieuvriendelijke gedeelde mobiliteit een toekomst te geven. Daarom verbindt GaiaGo communities met mobiliteit en de GaiaGo marktplaats. Mensen krijgen toegang tot een mobiliteitshub die is toegesneden op hun behoefte. Altijd dichtbij een vaste plek in de woonwijk in de parkeergarage van de VVE of op het parkeerterrein van het werk. Retailers in de omgeving krijgen de mogelijkheid om direct te adverteren naar de communities. Op het moment dat de mensen lokaal winkelen of bij andere aangesloten bedrijven producten afnemen ontvangen zij mobiliteit credits. Zo is gedeelde mobiliteit gesponsord en misschien op termijn wel gratis.

De credits kan men naar eigen inzicht uitgeven aan mobiliteit via het GaiaGo platform. Mobiliteit wordt zoveel mogelijk geleverd door bestaande leveranciers van gedeelde mobiliteit en het Openbaar Vervoer.

Neem deel aan de GaiaGo presentatie. Laat u informeren hoe we in samenwerking gedeelde mobiliteit kunnen laten groeien. Hoe mensen gesponsorde mobiliteit krijgen via dagelijkse uitgaven en vaste lasten. Hoe we retailers een kans geven lokaal publiek te trekken en het verschralen van winkelaanbod tegengaan.

Innovactory: De gebruiker heeft het voor het zeggen bij MaaS.

Connexxion Urbee en Innovactory werken op meerdere terreinen samen met een gezamenlijke why: de gebruiker helpen om gemakkelijker van A naar B te reizen. We doen dat elk met eigen expertise en werken samen om OV deelfietsen en de integratie ervan via MaaS succesvol te maken voor de gebruiker. In onze pitch nemen we je mee in de ervaring en kennis opgedaan met gebruikers van MaaS in Utrecht deelfietsen van Urbee de OV diensten van Connexxion en belangrijk: de meerwaarde van samenwerking voor een gebruiker.

Sessies

Elke donderdag wordt vanaf nu #SmartThursday. Met elke week een boeiende, gratis sessie van iemand uit het smart mobility-veld. Wat staat er op het programma?

28 januari 2021 | Crowd Monitoring Systeem Amsterdam

Hoe beheer je drukte in winkelgebieden, lokale markten en parken tijdens COVID-19? Crowdmonitoring-  en management is één van de instrumenten die tot je beschikking staan om drukte te duiden en inzet te plegen. Tijdens het afgelopen jaar is crowdmanagement een van de meest genoemde termen naast ‘mondkapje’ en ‘lockdown’. De gemeente Amsterdam deelt graag met jullie hoe zij hun dagelijkse expertise van drukte/crowdmanagement toepasbaar hebben gemaakt tijdens de COVID-19 periode en daarmee in de crisissituatie drukte zoveel mogelijk hebben kunnen faciliteren binnen het nieuwe normaal.

Daniel, Eelco en Vincent nemen jullie mee in een interactieve sessie waarbij wij opgave, maatregelen, systematiek en techniek de revue laten passeren.

4 februari 2021 | Onderzoek parkeren

Tot op heden wordt er relatief weinig aandacht besteedt aan parkeerbeleid als onderdeel van een integrale ontwikkeling om te komen tot duurzame verstedelijking. Parkeernormen sluiten nu vaak niet aan bij de wensen en behoeften van specifieke doelgroepen. Ontwikkelaars beamen dit, mede in relatie tot de betaalbaarheid van woningbouwprojecten, maar gemeenten zijn vaak huiverig om lagere normen door te voeren. Om de maatschappelijke discussie over dit onderwerp in Noord-Holland aan te zwengelen hebben wij onderzoek laten uitvoeren.

11 februari 2021 | Milieuzone informatie

Eén van de services wordt getest in de use case Environmental Zone.  Deze service is voor de Amsterdamse regio gestart in oktober 2019 en is gericht op het incar brengen van Milieu Zone informatie voor vrachtwagenchauffeurs. De verwachting is dat dit leidt tot meer business kansen voor private ondernemingen, minder overtredingen voor weggebruikers en vooral een verbeterde luchtkwaliteit voor de Amsterdamse gemeenschap. Tot slot wordt een verdere doorontwikkeling verwacht op Europese schaal op basis van het ontwikkelde data-format (DATEX II – RAZ).

18 februari 2021 | iVRI’s

Nederland is mondiale koploper als het gaat om slimme verkeersregeling en de daarbij behorende iVRI’s. De uitrol van iVRI’s lijkt nu enigszins te stagneren. In de sessie willen we met professionals van gedachten wisselen over de kansen en mogelijkheden die iVRI’s bieden en met elkaar verkennen hoe we de verdere uitrol een boost kunnen geven. Ook interessant voor partijen die een kennisbehoefte hebben, want er zal ook informatie worden uitgewisseld.

25 februari 2021 | Netwerkoptimalisatie in samenwerking met service providers

Als een service provider iedereen de snelste route adviseert loop je kans dat het daar heel druk wordt en het niet meer de snelste route is. Maar waarom een andere (om)weg nemen; straks kan ‘die ander’ lekker snel doorrijden omdat jij een omweg hebt genomen… Je netwerk optimaal benutten is zo een ‘prisoners dilemma’ dat alleen werkt als je weet dat je op elkaar kunt vertrouwen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daar gaat Jan Maarten van den Berg (Rijkswaterstaat) iets over vertellen!

Wat moet je nog meer weten over dit project?
Om het gezamenlijke wegennet beter te benutten is in de afgelopen jaren het SOCRATES 2.0 project opgezet. Dit is een samenwerking tussen drie verkeerscentrales, vier private serviceproviders en twee intermediairs. De systemen zijn aan elkaar gekoppeld met een Europese standaard voor datauitwisseling, waar elke partij mee werkt. Hoe ze werken met de standaard, is vervolgens aan de partijen zelf. Zo houden de serviceproviders vrijheid en ruimte voor hun eigen business-ontwikkeling. De effecten van het werk binnen SOCRATES 2.0 wordt beoordeeld door MRA-verkeerskundigen.

4 maart 2021 | Sensordata in de praktijk

Het belang van data voor verkeer en vervoer, en zeker ook voor wegbeheer, neemt sterk toe. Terwijl voorheen weggebonden meetsystemen domineerden, ontstaan nieuwe mogelijkheden door sensoren in het voertuig. Zo worden steeds meer voertuigen, waarbij allerlei gegevens in real-time uit de IT-systemen van voertuigen te halen zijn. Voor de toepassing van verkeersveiligheid wordt deze sensordata uit voertuigen (Probe Vehicle Data) door automobielfabrikanten beschikbaar gesteld. Sinds enige tijd ontvangt NDW deze data van verschillende fabrikanten. Deze probe vehicle data bestaat uit geanonimiseerde sensordata, zoals van het gebruik van de ABS of ruitenwissers, van voertuigen. Deze data kan variëren in format en functie. De afgelopen maanden heeft NDW middels use cases toepassingen op het gebied van verkeersmanagement voor deze datasoort ontwikkeld en getest. Dit omvat onder andere het ontwikkelen van een datafeed met incidenten en pechgevallen. Keypoint Consultancy heeft vervolgens de toepassing geëvalueerd en blikt daarbij ook vooruit. In de masterclass zullen wij hier uitgebreid op in gaan.

18 maart 2021 | Why Smart? Terug naar de basis

Slimme mobiliteit: doel of middel? Waarom slim? En wat is slim voor jou? Sinds Corona is de mobiliteit van werkend Nederland in een nieuwe fase terecht gekomen. Er is in feite sprake van een geforceerde mega-innovatie op systeemniveau. Van de ene dag op de andere is thuiswerken de norm (ook daar waar het vroeger onbespreekbaar was). Het slimst op dit moment is thuiswerken… geen mobiliteit! De duurzaamste kilometers zijn de kilometers die je niet maakt. Voor een platform met de titel Smart mobility is dit wellicht de wereld op zijn kop. Maar voor ons begint slim bij preventie de ultieme oplossing waarin nog een wereld is te winnen. Juist nu is het moment om het “waarom” van mobiliteit terug op de agenda te zetten. Gemeenten kunnen hier (als werkgever en beleidsmaker) een voorbeeldfunctie in vervullen. Een open vraag aan gemeenten hier een voorlopers rol in te nemen.

In de sessie leveren we inspiratie en ook praktische tools. We nemen je mee in de Breikers werkgeversaanpak – hoe ondersteunen wij werkgevers in de transitie naar duurzame mobiliteit. En op welke manier een Gemeente de aanjagers rol kan pakken. Een interactieve sessie met voorbeelden uit de praktijk. ”

15 april 2021 | Gedragstips innovatief mobiliteitsbeleid

Bij het vormgeven van nieuw mobiliteitsbeleid wordt er vooral gedacht aan regelingen en voorzieningen. Er is steeds meer mogelijk door de komst van innovatieve mobiliteitsconcepten zoals MaaS. Echter, als je geen aandacht besteed aan gedrag en draagvlak, laat je als werkgever kansen liggen om de gehele potentie van nieuw mobiliteitsbeleid te benutten. Sterker nog: Met alleen aandacht voor regelingen en voorzieningen, zullen werknemers maar marginaal ander reisgedrag vertonen. Reisgedrag is namelijk gewoontegedrag en moeilijk te veranderen. In deze masterclass geven we 5 concrete en praktische gedragstips om tot goed en gedragen mobiliteitsbeleid te komen en een werkelijke impact op gedrag te realiseren!