Op donderdag 16 september organiseerden we samen met Fronteer en Future Mobility Network een online sessie over Coding the Curbs. Oftewel, met behulp van digitale middelen hetzelfde stukje stad afhankelijk van het moment op verschillende manieren gebruiken. Want wat overdag een terras is, kan ’s nachts een parkeerplaats zijn. We vroegen Maarten de Vries, thematrekker gebiedsontwikkeling, hoe hij terugkijkt op deze #SmartThursday.

Waar ging de sessie over?

‘Over Coding the Curbs, een samenwerking van Fronteer en Future Mobility Network. Coding the Curbs biedt een smart mobility oplossing die meervoudig ruimtegebruik stimuleert. Door een digitale laag over de straten, buurten en wijken te leggen, kan de ruimte in de stad slimmer worden gebruikt en ingedeeld. Gedurende de week kan een straat zo verschillende functies vervullen. Doordeweeks is er bijvoorbeeld plek voor laden en lossen, in het weekend is er ruimte voor recreatie.

Wat is er nog nodig om Coding the Curbs verder te brengen?

‘De oplossing van Coding the Curbs vraagt om een afgebakende fysieke ruimte (‘de smart zone’), die gebruikers met een app gedurende tijdslots kunnen reserveren en gebruiken. Op een digitaal bord bij de smart zone staat welke tijdslots al geboekt zijn en wat het huidige gebruik is. De eerste experimenten zijn met name gericht op de logistieke sector. Dat komt omdat we verwachten dat deze sector door deze oplossing effectiever kan werken en daardoor eerder bereid zal zijn de benodigde financiële bijdrage voor het gebruik van de smart zones te doen. In de toekomst zien de initiatiefnemers ook kansen voor de parkeeropgave van deelmobiliteit, bouwverkeer en het gebruik van laadinfrastructuur. Belangrijk aandachtspunt voor de experimenten is de fysieke inpassing in de openbare ruimte. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er een herkenbare (en ‘hufterproof’) situatie ontstaat zonder dat er sprake is van verrommeling van de openbare ruimte?’

Wat heb je gemist als je niet bij deze sessie was?

‘Een inspirerende #SmartThursday over een veelbelovende innovatie die nu nog in de kinderschoenen staat, maar waar wereldwijd op verschillende plekken mee wordt geëxperimenteerd. Tijdens de sessie zijn waardevolle verbindingen en contacten gelegd die Coding the Curbs weer verder kunnen brengen.’

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Maarten de Vries.