Op donderdag 19 mei was er weer een editie van #SmartThursday, deze keer over Scale Up: Bezoekersstromen. In dit project hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam samen met marktpartijen en kennisinstellingen gezocht naar innovatieve en werkbare oplossingen om extreme drukte op hotspots te voorkomen. De inzet: bezoekersstromen kunnen voorspellen om ze daarna met gerichte acties te spreiden in tijd, route en vervoersmiddel. En dat is gelukt! Maarten Peters is thematrekker Smart Infra bij MRA-platform Smart Mobility en leidde deze #SmartThursday. Vandaag blikt hij terug op de online sessie.

Wat kwam er aan bod tijdens deze Smart Thursday?

‘Tijdens de online sessie hebben we allerlei geïnteresseerden – zoals medewerkers van gemeenten en provincies – bijgepraat over Scale Up. Naast mij waren er ook gastsprekers van de twee consortia. Want omdat we op zoek waren naar een totaaloplossing voor datagebruik, voorspellen én verleiden, was onze vraag aan de markt gericht aan samenwerkingsverbanden. Samen hebben we vragen beantwoord als: hoe is het project ontstaan? Welke innovatieve manier van aanbesteden hebben we gebruikt en hoe is dat bevallen? Welke oplossingen om bezoekersstromen te voorspellen en te beïnvloeden hebben we gebruikt en wat waren de resultaten?’

Wat hebben de mensen die er niet bij waren gemist?

‘Dan heb je gemist waarom en hoe we dit project zijn gestart, qua inkoop en ontwikkeling. Want dat ging hierbij anders dan normaal bij dergelijke projecten. En we hebben verteld hoe we de oplossingen in de praktijk hebben getest en wat daar de resultaten waren. In het kort: we maken gebruik van data en we monitoren de drukte. Als we zien dat het op een hotspot té druk wordt, dan bieden we mensen alternatieven aan, bijvoorbeeld via berichten op sociale media of via 9292OV. Deze oplossingen hebben we getest tijdens zomerse dagen in Zandvoort en op drukke winkeldagen in de Kalverstraat.  Ook hebben we ze pas geleden nog ingezet tijdens Koningsdag in Amsterdam. Vooral over die laatste dag zijn we zeer te spreken. Dat bleek ook uit de reacties van onze samenwerkingspartners van de gemeente Amsterdam die bij de sessie aanwezig waren. Tijdens de eerste test in Zandvoort leerden we dat de techniek werkt, maar konden we niet met zekerheid zeggen of de oplossingen invloed hadden op de piekdrukte. Dat was tijdens Koningsdag wel het geval: toen konden we mensen heel gericht naar rustigere plekken wijzen. Zo zijn er veel ouders met kinderen naar het Oosterpark gegaan.’

En nu? Is er een concrete vervolgactie?

‘Verder blijven we ons verbeteren: we zetten op een rijtje welke leerpunten we halen uit dit project en samen met de consortia gaan we nieuwe toepassingsmogelijkheden ontdekken en testen. De oplossingen die zijn voortgekomen uit Scale Up zijn opgenomen in een raamcontract. Die zijn binnenkort beschikbaar voor gemeenten binnen de MRA, zodat zij ze ook kunnen toepassen op hotspots. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met mij op!’