Digitale en fysieke Infrastructuur

Smart Mobility verandert de kijk op verkeersmanagement. De toepassing van smart mobility-innovaties kan in belangrijke mate bijdragen aan het optimaliseren van verkeersstromen door op nieuwe manieren te sturen op toegang, snelheid en duurzaamheid.

Dit thema volgt alle ontwikkelingen op dit gebied en creëert overzicht in de gevolgen ervan op wegontwerp en assetmanagement. Want de mobiliteitstransitie waarin Nederland zich bevindt vraagt om een fundamentele andere werkwijze. En daar bieden wij handvatten voor.

Martin Visser

Martin Visser

 • Thematrekker Fysieke en Digitale Infrastructuur
 • Gebiedscoördinator Krachtenbundeling

Meer weten over dit thema?
m.visser@vervoerregio.nl 

Wie kunnen wij helpen?

 • Assetmanagers die bijdragen aan fysieke bereikbaarheid willen zicht op de impact van nieuwe ontwikkelingen. Die bieden wij.
 • Als specialist op het gebied van verkeers-, mobiliteit- en crowdmanagement hebben we contact met verkeersmanagers
 • De mobiliteitstransitie waarin we opereren vraagt om een fundamentele andere werkwijze. Wij helpen de gebruiker centraal te stellen in deze transitie.

 

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

De Toekomstradar

De Toekomstradar maakt het anticiperen op innovaties makkelijk en toegankelijk

De Toekomstradar biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. Met de Toekomstradar kunnen beheerders gefundeerde keuzes maken over investeringen in de realisatie van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De komende tijd werken we aan het uitbreiden van de tool met andere assets en blijven we de tool updaten.

De Krachtenbundeling

De Krachtenbundeling heeft tot doel te voorkomen dat overheden versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig opereren.

Dit is een samenwerking tussen een samenwerking tussen Rijk, provincies, G5 metropool- en vervoerregio’s. Het MRA-platform neemt deel aan diverse thema’s binnen de Krachtenbundeling. Martin Visser is als thematrekker het aanspreekpunt binnen de Krachtenbundeling voor smart mobility-professionals in het landsdeel Noordwest Nederland aan de ene kant en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de andere landsdelen aan de andere kant.

Andere activiteiten en pilots

Driver Assistance Systems (ADAS) | Met deze nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologieën word verkeer veiliger, efficiënter, comfortabeler en duurzamer. Om die reden zetten we vanuit D&FI actief in op het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

iVRI’s | Vanuit is volop gewerkt aan een nieuwe generatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers maar ook data ontvangen om daarop de regelingen aan te passen. We helpen bij de stappen die nodig zijn om tot een succesvolle verdere uitrol, implementatie en beheer te komen.

Mobiliteitscentrale van de Toekomst | We creëren een goed beeld van het mobiliteitsmanagement van de toekomst, waarin wordt ingezet op alle modaliteiten, van fysiek naar digitaal. Het MRA-platform helpt bij het verder uitwerken van dat concept en het verbinden aan relevante thema’s als data.

Living Lab | Er worden in en om Amsterdam mobiliteitsconcepten getest voor het testen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Een aantal daarvan volgen wij actief:

 

 • Arenagebied – ontwikkeling OMC 3.0
 • Amsterdam Zuidoost – nieuwe mobiliteitsconcepten bewoners
 • Zuidas – alternatieven voor bereikbaarheid in samenwerking met Zuidasdok
 • PPA – grootschalig programma gericht op toepassing innovaties (onder meer Socrates)
 • Connected Transport Corridors
 • Zelfrijdend op het Marineterrein
 • Scale up in Residence
 • Toeristenstromen

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit onderwerp.

Met proef Zandvoort is oplossing voor het beter spreiden van drukte in de regio een stap dichterbij

Op bepaalde plekken in Noord-Holland en Flevoland kan het behoorlijk druk zijn. Denk aan toeristische trekpleisters, recreatiegebieden, winkelcentra en het strand. De twee provincies zoeken met de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam naar innovatieve...

Nieuw regionaal iVRI-team zorgt voor verbinding tussen techniek en beleid

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) zorgen voor een betere doorstroming, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Hoewel veel partijen deze voordelen wel zien, stagneerde de uitrol van iVRI’s in de MRA. Om de uitrol van deze nieuw leven in te blazen...

Podcasts: Amsterdam en Arena en crowd management

De Gemeente Amsterdam en Johan Cruijff ArenA hebben afgesproken dat ze de komende jaren allerlei technologische innovaties en oplossingen blijven ontwikkelen op het gebied van energie, mobiliteit, crowd management, duurzaamheid en digitale...

Meer weten?

Neem dan contact op met Martin Visser – m.visser@vervoerregio.nl