Data

Smart mobility gaat voor een groot deel over samenwerking. Van reiziger tot vervoerder, van wegbeheerder tot app-ontwikkelaar. En wie samenwerkt, wisselt data uit. Van statische data (maximumsnelheden) tot data die iedere seconde anders is (de huidige drukte in de tram).

Alle partners die samenwerken binnen mobiliteit hebben behoefte aan brede toegang tot mobiliteitsdata en een overzicht van kennis en vaardigheden op dit gebied. We bundelen die krachten en leveren ondersteuning aan onze partners om ambities op datagebied waar te kunnen maken.

 

Jasper Soetendal

Jasper Soetendal

  • Thematrekker Data

Meer weten over dit thema?
J.Soetendal@vervoerregio.nl;

Wie kunnen wij helpen?

Iedereen die data publiceert, uitwisselt en gebruikt. Van lokale overheden tot vervoerders en dienstverleners. Daar waar data al wordt gepubliceerd, uitgewisseld en gebruikt is dat vaak erg versnipperd. Met veel 1-op-1 uitwisselingen met steeds verschillende voorwaarden, technieken, standaarden, etc.

Richtlijnen voor inhoud, techniek en voorwaarden

Met het thema Data willen we de basisstructuur voor deze mobiliteitsdata versterken, met duidelijke richtlijnen wat betreft inhoud, techniek en voorwaarden, zodat zowel het publiceren als het gebruiken van data eenvoudiger wordt. We initiëren en ondersteunen initiatieven die deze basisstructuur versterken. Tegelijkertijd faciliteren we de partners in de MRA hiervan gebruik te maken.

Data publiceren

Advies en leidraad

Diverse lokale overheden staan voor dezelfde uitdaging in het publiceren van mobiliteitsdata. Wij geven advies, leidraden, handleiding en voorbeelden. Om te voorkomen dat overal opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

Data uitwisselen

Faciliteren projecten

We faciliteren en initiëren projecten en proeven om mobiliteit slimmer te maken door data uit te wisselen, vooral samen met de andere thema’s.

Data gebruiken

Overzicht

Het MRA-Platform maakt een overzicht van alle mobiliteitsdata die in de regio reeds beschikbaar is

Data borgen

Afspraken over inhoud

Het is van belang dat goede afspraken worden gemaakt over eigenaarschap en inhoud van data die wordt verzameld. Daar helpen wij bij.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit onderwerp.

Verkeer Amsterdam slimmer door Google Maps en Waze

De gemeente Amsterdam werkt samen met apps Google Maps en Waze. De gemeente krijgt beter zicht op de weg door data uit de apps. De samenwerking is gratis.

Dilemma’s van het intelligente verkeerslicht

Dimitri Poncin en Jan Willem Plomp werkten de afgelopen jaren aan de implementatie van intelligente verkeerslichten (iVRI) in Haarlem. De slimme techniek wordt steeds concreter maar levert daardoor ook steeds scherpere dilemma’s op. We onderzochten de stand van zaken...

De lessen van 7 jaar Praktijkproef Amsterdam

Hier lees je de belangrijkste 3 lessen van 7 jaar Praktijkproef Amsterdam. Voor iedereen die wil innoveren in smart mobility.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jasper Soetendal – J.Soetendal@vervoerregio.nl

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Toekomstradar

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)