Gebiedsontwikkeling en hubs

De grote woningbouwopgave in de MRA legt in toenemende mate druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid. Gemeenten en ontwikkelaars kiezen er vaker voor om gebieden te ontwikkelen waar de (fossiele) auto een kleinere rol speelt. Schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken nemen de plaats van de auto in.

Wij dragen bij aan die mobiliteitstransitie. Deze mobiliteitsconcepten hebben een andere ruimtelijke impact en vragen om nieuwe samenwerkingen. Daarom is het belangrijk om hier vroeg in het proces van de gebiedsontwikkeling aandacht aan te besteden. Wij bieden hier handvatten voor. Op die manier helpen we met het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Voor wie?

We richten ons in eerste instantie op projectmanagers en mobiliteitsadviseurs van gemeenten, die gezamenlijk voor de uitdaging staan om smart mobility in hun projecten mee te nemen. Maar we vergeten ook de andere belangrijke stakeholders in de gebiedsontwikkeling niet. Denk aan vastgoedontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, aanbieders van deelmobiliteit en natuurlijk de eindgebruikers in de wijken.

Meer weten?

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

M.devries@vervoerregio.nl

Paul den Otter

Paul den Otter

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

p.denotter@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor Gebiedsontwikkeling

• Schone mobiliteit voor alle bewoners.
• Leefbare wijken met hoge kwaliteit openbare ruimte.
• Bouwen in hogere dichtheid omdat minder parkeerplaatsen nodig zijn.

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Hoe zorg je ervoor dat je smart mobility op een effectieve manier in een gebiedsontwikkeling vervlecht? Met welke mobiliteitstoepassingen moet je rekening houden in een gebiedsontwikkeling en hoe kan je op een innovatieve manier samenwerken met vastgoedontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders om tot het beste mobiliteitsconcept te komen? Daar gaat de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility over! De eerste versie van de leidraad verscheen in 2019. In 2021 is de leidraad vernieuwd op basis van nieuwe inzichten en de laatste ontwikkelingen. Hierin zijn de belangrijkste inzichten uit de praktijk meegenomen en is naast het Mobiliteitsprogramma van Eisen ook veel aandacht voor het Mobiliteitsconcept.

 
 
 
 
Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE)

In een MPvE staan alle ruimtelijke uitgangspunten die gelden voor mobiliteit in een gebiedsontwikkeling. Het MPvE gaat dus over meer onderwerpen dan alleen smart mobility, het gaat integraal in op alle mobiliteitsaspecten. Dit is noodzakelijk omdat de inzet van smart mobility oplossingen het totale mobiliteitsgebruik in het gebied beïnvloedt. De uitgangspunten worden in een MPvE zoveel mogelijk uitgewerkt in concrete en SMART geformuleerde eisen en wensen die gelden voor de ontwikkelaars in het gebied. Daarnaast kan sprake zijn van randvoorwaarden die door de gemeente zelf moeten worden ingevuld.

 

Mobiliteitsconcept: Sluisbuurt

Een mobiliteitsconcept gaat in op de vraag hoe de smart mobility oplossingen in een gebied georganiseerd moet worden. Dit product is nodig om de eisen en wensen uit het MpvE te voorzien van een concrete oplossing. Daarbij wordt ook duidelijkheid wat de rolopvatting van de verschillende stakeholders zijn en hoe de voorgestelde maatregelen gefinancierd worden.

Dit zijn de belangrijkste lessen uit het mobiliteitsconcept Sluisbuurt Amsterdam:

  • Denk vroeg in het proces van een gebiedsontwikkeling na over duurzame mobiliteit, zodat er in het ruimtelijk ontwerp nog rekening mee kan worden gehouden.
  • Door de parkeervoorzieningen in eigen hand te houden kan er in de toekomst snel worden geschakeld en worden ingespeeld op innovaties en voortschrijdend inzicht op bijvoorbeeld de inzet van deelmobiliteit.
    In gebieden waar grootschalig wordt ingezet op deelmobiliteit moeten loop- en fietsroutes een prominente plek krijgen in het stedenbouwkundig plan.
  • Het intekenen van witte plekken in gebieden zijn cruciaal om in de toekomst andere nieuwe programma’s of het opschalen van deelmobiliteit of regulier parkeren mogelijk te maken.
  • Uit de financiële doorrekening blijkt dat het gebruiken van deelmobiliteit in de Sluisbuurt aanzienlijk goedkoper is dan het bezit van een auto.

Lees hier meer over het mobiliteisconcept Sluisbuurt.

Onze publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

In de afgelopen 35 jaar is de verzameling kabels en netwerkaansluitingen in Amsterdam uitgegroeid tot een onoverzichtelijke kluwen. Telefonie, reizigersinformatie, camerabeelden, intercom, centrale bedieningssystemen; alles had zijn eigen kabels en eigen leveranciers....

Publicaties

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

In de afgelopen 35 jaar is de verzameling kabels en netwerkaansluitingen in Amsterdam uitgegroeid tot een onoverzichtelijke kluwen. Telefonie, reizigersinformatie, camerabeelden, intercom, centrale bedieningssystemen; alles had zijn eigen kabels en eigen leveranciers....

Mobiliteitsprogramma’s van Eisen in Zaanstad en Almere afgerond

In samenwerking met de gemeente Zaanstad en Almere waren we als MRA Platform Smart Mobility afgelopen jaar opdrachtgever voor het opstellen van de eerste Mobiliteitsprogramma’s van Eisen. De eindproducten van deze trajecten kunnen dienen als inspiratie...

Maarten de Vries in eerste uitzending Metropoolregio Actueel

Thematrekker gebiedsontwikkeling Maarten de Vries is te zien in de eerste uitzending van Metropoolregio Actueel. Het online programma Metropoolregio Actueel wordt dit najaar zeven keer uitgezonden. In de serie gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in...

Deelmobiliteit Sluisbuurt Amsterdam

In de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam verschijnen 5.500 woningen en ongeveer 90.000 vierkante meter aan kantoorruimtes en voorzieningen. Tussen 2020 en 2030 wordt dat alles gebouwd. Hoe zorg je ervoor dat de bouw niet leidt tot een verstopping...

Uitgelicht

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility vernieuwd

De afgelopen maanden heeft ons platform hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility. De eerste versie uit 2019 is aangepast aan de opgedane ervaringen en laatste ontwikkelingen. De leidraad is vooral gericht op...

7 x parkeerplekken besparen in gebiedsontwikkeling

Het parkeerbeleid van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend is onder de loep genomen in het onderzoek ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’. Uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, laat zien dat er minder...

Kan gebiedsontwikkeling de groei van elektrisch rijden bijbenen?

Sinds maart geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Een potentiële flinke duw in de rug voor de transitie naar elektrisch wegverkeer. Maar hoe...

Interessante artikelen

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

In een steeds drukker wordende stad lijkt de fiets het perfecte vervoersmiddel. Klein, schoon, geruisloos, gezond en goedkoop. De fiets is dan ook populair in de stad. Maar er zit een grens aan die populariteit, met een gebrek aan fietsstallingen en zelfs fietsfiles...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

De transitie naar elektrisch wegverkeer krijgt een flinke duw in de rug. Vanaf medio maart 2020 geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend...