Gebiedsontwikkeling

De grote woningbouwopgave in de MRA legt in toenemende mate druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid. Gemeenten en ontwikkelaars kiezen er vaker voor om gebieden te ontwikkelen waar de (fossiele) auto een kleinere rol speelt. Schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken nemen de plaats van de auto in.

Wij dragen bij aan die mobiliteitstransitie. Deze mobiliteitsconcepten hebben een andere ruimtelijke impact en vragen om nieuwe samenwerkingen. Daarom is het belangrijk om hier vroeg in het proces van de gebiedsontwikkeling aandacht aan te besteden. Wij bieden hier handvatten voor. Op die manier helpen we met het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Voor wie?

We richten ons in eerste instantie op projectmanagers en mobiliteitsadviseurs van gemeenten, die gezamenlijk voor de uitdaging staan om smart mobility in hun projecten mee te nemen. Maar we vergeten ook de andere belangrijke stakeholders in de gebiedsontwikkeling niet. Denk aan vastgoedontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, aanbieders van deelmobiliteit en natuurlijk de eindgebruikers in de wijken.

Meer weten?

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

M.devries@vervoerregio.nl

Paul den Otter

Paul den Otter

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

p.denotter@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor Gebiedsontwikkeling:

• Schone mobiliteit voor alle bewoners.
• Leefbare wijken met hoge kwaliteit openbare ruimte.
• Bouwen in hogere dichtheid omdat minder parkeerplaatsen nodig zijn.

Onze publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

In de afgelopen 35 jaar is de verzameling kabels en netwerkaansluitingen in Amsterdam uitgegroeid tot een onoverzichtelijke kluwen. Telefonie, reizigersinformatie, camerabeelden, intercom, centrale bedieningssystemen; alles had zijn eigen kabels en eigen leveranciers....

Publicaties

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

In de afgelopen 35 jaar is de verzameling kabels en netwerkaansluitingen in Amsterdam uitgegroeid tot een onoverzichtelijke kluwen. Telefonie, reizigersinformatie, camerabeelden, intercom, centrale bedieningssystemen; alles had zijn eigen kabels en eigen leveranciers....

Mobiliteitsprogramma’s van Eisen in Zaanstad en Almere afgerond

In samenwerking met de gemeente Zaanstad en Almere waren we als MRA Platform Smart Mobility afgelopen jaar opdrachtgever voor het opstellen van de eerste Mobiliteitsprogramma’s van Eisen. De eindproducten van deze trajecten kunnen dienen als inspiratie...

Maarten de Vries in eerste uitzending Metropoolregio Actueel

Thematrekker gebiedsontwikkeling Maarten de Vries is te zien in de eerste uitzending van Metropoolregio Actueel. Het online programma Metropoolregio Actueel wordt dit najaar zeven keer uitgezonden. In de serie gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in...

Deelmobiliteit Sluisbuurt Amsterdam

In de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam verschijnen 5.500 woningen en ongeveer 90.000 vierkante meter aan kantoorruimtes en voorzieningen. Tussen 2020 en 2030 wordt dat alles gebouwd. Hoe zorg je ervoor dat de bouw niet leidt tot een verstopping...

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Vanuit projectmanagers in de MRA kwam de hulpvraag om smart mobility toe te passen in hun gebiedsontwikkelingsproject. Om die reden heeft het MRA-programma de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ontwikkeld. Hiermee krijgen slimme mobiliteitstoepassingen handen en voeten op gebiedsniveau. In de loop van 2020 ontwikkelen we de leidraad door naar een 2.0-versie op basis van de ervaringen in de pilotgebieden waar een Mobiliteitsprogramma van Eisen wordt opgesteld en andere actuele ontwikkelingen en onderzoeken op het vlak van duurzame mobiliteitsconcepten.

Wilt u deze leidraad en bijbehorende tools inzetten in uw gebiedsontwikkelingsproject? Neem contact met ons op via m.devries@vervoerregio.nl

Mobiliteit Plan van Eisen (MPvE)

In het MPvE leggen we vast dat mobiliteit vroeg in de gebiedsontwikkeling meegenomen wordt. We maakten een MPvE voor:

– Floriadewijk Almere (lees hieronder een omschrijving).

– Meneba Zaanstad.

– Ontwikkelzone Haarlem Zuidwest.

– Mobiliteitsconcept Sluisbuurt.

Mobiliteits Programma van Eisen voor de Floriadewijk

Op het terrein waar in 2022 de Floriade zal worden gehouden werken de gemeente Almere en de ontwikkelcombinatie bestaande uit Amvest en Dura Vermeer aan de realisatie van de woonwijk ‘Hortus’. In deze wijk zullen uiteindelijk zo’n 660 woningen en ca 50.000 m2 aan voorzieningen worden gerealiseerd, verdeeld over vier bijzondere districten. Het MRA Platform is gezamenlijk met de gemeente en de ontwikkelcombinatie opdrachtgever voor het opstellen van een MPvE voor deze nieuwe wijk. Het MPvE zal in de zomer van 2020 worden opgeleverd. De opgedane lessen in dit traject worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility.

Uitgelicht

7 x parkeerplekken besparen in gebiedsontwikkeling

Het parkeerbeleid van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend is onder de loep genomen in het onderzoek ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’. Uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, laat zien dat er minder...

Kan gebiedsontwikkeling de groei van elektrisch rijden bijbenen?

Sinds maart geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Een potentiële flinke duw in de rug voor de transitie naar elektrisch wegverkeer. Maar hoe...

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

De transitie naar elektrisch wegverkeer krijgt een flinke duw in de rug. Vanaf medio maart 2020 geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend...

Interessante artikelen

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

In een steeds drukker wordende stad lijkt de fiets het perfecte vervoersmiddel. Klein, schoon, geruisloos, gezond en goedkoop. De fiets is dan ook populair in de stad. Maar er zit een grens aan die populariteit, met een gebrek aan fietsstallingen en zelfs fietsfiles...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

De transitie naar elektrisch wegverkeer krijgt een flinke duw in de rug. Vanaf medio maart 2020 geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend...