Landelijk verbinden en agenderen

De Landelijke Krachtenbundeling

Nederland zit middenin een mobiliteitstransitie. Van het traditionele gebruik van de auto naar een infrastructuur gericht op deelmobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Smart mobility biedt digitale innovaties voor die transitie. Transities zijn echter complex. Ze vragen om een andere manier van samenwerken tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

In de landelijke Krachtenbundeling werken Rijk, provincies, de vijf grote gemeenten en de metropool- en vervoerregio’s samen om smart mobility van de grond te krijgen. We zorgen er zo voor dat overheden niet te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig werken. Door onze krachten te bundelen, hebben smart mobility-oplossingen meer impact.

Voor wie?

Wij richten ons op het verbinden van alles wat er gebeurt in de regio aan het landelijk speelveld en omgekeerd. Dat geldt niet alleen voor de opgaven en  ontwikkelingen, maar ook (en misschien wel juist) voor de mensen die hierin actief zijn.

Meer weten?

Martin Visser

Martin Visser

Thematrekker landelijk verbinden en agenderen en gebiedscoördinator Noordwest Landelijke Krachtenbundeling

Wilt u meer weten over dit thema? m.visser@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen door landelijk verbinden en agenderen:

• Door bundeling van krachten impact vergroten.
• Regionale prioriteiten koppelen aan landelijke agenda’s.
• Impulsen aan benodigde kennis en competenties met Human Capital Agenda.

Onze publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Publicaties

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een...

Dashboard voor de MRA-logistiek: wat rijdt er, wanneer en waar

De Vervoerregio Amsterdam laat samen met Amsterdam Logistics Programma, Provincie Noord-Holland en Metropoolregio Amsterdam een dashboard logistiek ontwikkelen waarmee alle vervoersstromen in de regio in kaart worden gebracht. Onduidelijk is op dit moment wat er...

Optimalisatie logistieke verkeersstromen West Corridor

Nederland heeft een geavanceerde, hoogwaardige infrastructuur met slimme verkeerslichten, een uitstekend telecomnetwerk, een sterke logistieke en IT-sector én enorm veel data. De Connected Transport Corridor in de Metropoolregio Amsterdam richt zich op de...

Clusters binnen de Krachtenbundeling

Binnen de krachtenbundeling worden 3 clusters onderscheiden:

  • Digitaal op orde & reiziger digitaal beschermd;
  • Toename gebruik bestaande slimme diensten;
  • Verantwoorde introductie nieuwe generatie voertuigen & Mobility as a Service.

Ieder cluster bestaat uit een aantal bundels (zie verderop onder Gebiedscoördinatoren) met diverse inhoudelijke onderwerpen. In totaal zijn er negentien bundels. Wil je hier meer weten, kijk dan op de website van Dutch Mobility Innovations (DMI). Daar is alle informatie terug te vinden over de voortgang van de landelijke Krachtenbundeling.

Resultaten Krachtenbundeling

Binnen de Krachtenbundeling hebben we met tientallen organisaties en talloze professionals uit het werkveld belangrijke stappen gezet. Die resultaten hebben we op een rij gezet. Op DutchMobilityInnovations.com vind je een compleet overzicht. 

Samenwerkingsprincipes

In deze gezamenlijke ambities werken we samen via vier samenwerkingsprincipes:

  • We werken als één overheid – richting de markt en de reiziger;
  • We pakken het slim aan – op de juiste plek en schaal en niet dubbelop;
  • We leren samen – delen van kennis en beslisinformatie;
  • We kunnen het aan – organisatie en competentie.
Gebiedscoördinatoren

Gebiedscoördinatoren zijn de spin in het web tussen stakeholders in het eigen landsdeel, de andere landsdelen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De coördinatoren stemmen dan ook regelmatig af met de coördinator van het ministerie en zorgen voor overzicht. De gebiedscoördinator koppelt initiatieven in de regio op basis van wat er op landelijk niveau in de Krachtenbundeling gebeurt en brengt activiteiten en resultaten uit de bundels ‘terug’ naar de regio. Zo weet de gebiedscoördinator waar de prioriteit van verschillende spelers in de regio liggen en wat ze nodig hebben van de Krachtenbundeling. Zo kan de regio ook bepalen welke expertise uit welke specifieke bundels nodig is.

Martin Visser van het MRA Platform Smart Mobility vult de gebiedscoördinatie in voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Hij is ook de gebiedscoördinator van de provincie Utrecht. Deze drie provincies vormen samen het landsdeel Noordwest. Daarmee is een actieve verbinding gelegd met alle regio’s binnen dit landsdeel.

Breder verbinden en agenderen

Behalve via de Krachtenbundeling verzorgt het platform ook in bredere zin voor de verbinding naar het landelijke speelveld. We stellen in nauwe samenwerking met de regionale overheden een Strategische Agenda op.

Dit vormt de basis voor de dialoog met het ministerie en met andere landsdelen als het gaat om prioriteiten, samenwerken en financiering. Daarnaast houden we de Europese ontwikkelingen in de gaten. We richten ons in alles op de volle breedte van onderwerpen waar smart mobility een bijdrage aan kan leveren. 

Wil je meer weten? Bel dan Martin Visser: 06-13602506.

Human Capital Agenda
Voor de digitalisering en transities hebben we naast de huidige ook andere competenties en kennis nodig. Het is belangrijk te investeren in omscholing. Daarom is ook de Gezamenlijke Human Capital Agenda in de Krachtenbundeling opgenomen. Binnenkort vind je hierover op deze plek meer informatie.

Uitgelicht

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een...

Faciliteren en communiceren om duurzame stadslogistiek te laten slagen

Mkb’ers, zzp’ers en kleine gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid op de komst van zero-emissiezones. Dat is gebleken bij het opstellen van de regionale uitvoeringsagenda stadslogistiek van de Vervoerregio Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat zij niet ineens voor...

Interessante artikelen

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een...

Dashboard voor de MRA-logistiek: wat rijdt er, wanneer en waar

Dashboard voor de MRA-logistiek: wat rijdt er, wanneer en waar

De Vervoerregio Amsterdam laat samen met Amsterdam Logistics Programma, Provincie Noord-Holland en Metropoolregio Amsterdam een dashboard logistiek ontwikkelen waarmee alle vervoersstromen in de regio in kaart worden gebracht. Onduidelijk is op dit moment wat er...