Logistiek

Smart mobility in de logistiek biedt met name kansen voor het optimaliseren van vervoerstromen. Niet alleen in de voertuigen zelf, maar ook door data te delen en nieuwe concepten te ontwikkelen. Wij richten ons specifiek op het toepassen van smart mobility-oplossingen in de mainportlogistiek, stadslogistiek en bouwlogistiek.

De toekomstbestendigheid van de logistieke netwerken in de MRA staat onder druk. De snelle groei van zowel de bevolking als de economie zorgt voor een forse toename van personen- en goederenvervoer, terwijl de ruimte in infrastructuur nauwelijks zal groeien. Ook hebben de energietransitie en het klimaatakkoord grote impact op de logistiek. De uitdaging is om de logistiek slimmer en schoner te maken.

Ton Geuzendam

Ton Geuzendam

Thematrekker Logistiek MRA Smart Mobility programma

  • Thematrekker Logistiek
  • Netwerkregisseur Logistiek

Meer weten over dit thema?
t.geuzendam@vervoerregio.nl

 

Wie kunnen wij helpen?

Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen, zowel binnen de overheid, in kennisinstituten als het bedrijfsleven. Wij bundelen de kennis die we in huis hebben en delen die.

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA

Samenwerkingsagenda verbindt overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven.

De Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA heeft drie belangrijke hoofdpunten:

  • We vinden ruimte voor schakels uit de logistieke ketens.
  • We faciliteren logistieke stromen op een efficiëntere manier.
  • We stimuleren stillere, schonere en veiligere vervoersbewegingen.

Kijk hier voor de samenwerkingsagenda.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

  • Wij ontwikkelen een programmaplan voor een gezamenlijke aanpak voor uitvoering van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.
  • Wij brengen de behoefte bij overheden en bedrijven in kaart om data met elkaar te delen. Dit is nodig om bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van slimme verkeerslichten (iVRI’s).

Lees meer over de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Connected Transport Corridor

Connected Transport Corridor

  • Wij brengen de behoefte bij overheden en bedrijven in kaart om data met elkaar te delen. Dit is nodig om bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van slimme verkeerslichten (iVRI’s).
  • We adviseren waar mogelijk en jagen samenwerking aan.

Lees hier meer over Connected Transport Corridor

Netwerkregisseur Logistiek

Mijn rol als netwerkregisseur

Ik ben hét aanspreekpunt op logistiek gebied in de MRA. Als Netwerkregisseur Logistiek coördineer ik de activiteiten die voortvloeien uit de agenda en ben ook thematrekker logistiek in het MRA platform Smart Mobility.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit thema.

Logistieke oplossing voor topdrukte: afvalverwerking

In de Metropoolregio Amsterdam is het drúk. Een toenemende bevolking en behoefte aan diensten hebben impact op het milieu en de leefbaarheid van de regio. De logistiek van Randstedelijke binnensteden staat onder druk. Welke smart mobility-oplossingen...

Terugkijken: Webinar MRA University

De coronacrisis brengt harde klappen voor de transport- en logistieke sector met zich mee. Maar het is nog niet te laat voor de sector. Dat onderstreept dr. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Een webinar dat hij gaf voor...

Logistieke oplossingen voor topdrukte: goederen bundelen (deel 1 van 3)

Het is drúk in de Metropoolregio Amsterdam en het wordt drukker. Een toenemende bevolking en behoefte aan diensten hebben impact op het milieu en de leefbaarheid van de regio. De logistiek van de Amsterdamse binnenstad staat onder druk. Welke...

Interessante artikelen

Lees ook deze interessante artikelen van andere bronnen.

MRA-Logistiek sneller, duurzamer en veiliger met CTC

De Metropoolregio Amsterdam werkt toe naar een Connected Transport Corridor (CTC) waarin de digitalisering van de logistiek een boost krijgt en versneld wordt toegepast.

Alles over Talking Logistics

De uitdaging is groot. Hoe blijven bedrijventerreinen, de binnenstad en havens bereikbaar voor vrachtverkeer, in steeds drukker wordende steden? En hoe houd je daarbij ook de leefbaarheid en veiligheid van alle andere weggebruikers en inwoners voor ogen?

Samen aan de slag voor schone stadslogistiek

De Metropoolregio Amsterdam moet voor 2025 overstappen op uitstootvrije stadslogistiek. Dit vraagt nogal wat; hoe pakken we dit gezamenlijk op? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Meer weten?

Neem dan contact op met Ton Geuzendam – t.geuzendam@vervoerregio.nl