Logistiek

Smart mobility in de logistiek biedt met name kansen voor het optimaliseren van vervoerstromen. Niet alleen in de voertuigen zelf, maar ook door data te delen en nieuwe concepten te ontwikkelen.

De toekomstbestendigheid van de logistieke netwerken in de MRA staat onder druk. De snelle groei van zowel de bevolking als de economie zorgt voor een forse toename van personen- en goederenvervoer, terwijl de ruimte in infrastructuur nauwelijks zal groeien. Ook hebben de energietransitie en het klimaatakkoord grote impact op de logistiek. De uitdaging is om de logistiek slimmer en schoner te maken.

Voor wie?

Wij richten ons specifiek op het toepassen van smart mobility-oplossingen in de mainport-, stads- en bouwlogistiek. Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen, zowel binnen de overheid, in kennisinstituten als het bedrijfsleven. Wij bundelen de kennis die we in huis hebben en delen die.

Meer weten?

Ton Geuzendam

Ton Geuzendam

Thematrekker logistiek Netwerkregisseur logistiek

Wilt u meer weten over dit thema? t.geuzendam@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor logistiek:

• Slimme logistiek houdt binnenstad bereikbaar.
• Efficiënt vervoeren is schoon en veilig.
• Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven leidt tot innovatie.

Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA

De Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA heeft drie belangrijke hoofdpunten:

  • We vinden ruimte voor schakels uit de logistieke ketens.
  • We faciliteren logistieke stromen op een efficiëntere manier.
  • We stimuleren stillere, schonere en veiligere vervoersbewegingen.

Kijk hier voor de samenwerkingsagenda.

 

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
  • Wij ontwikkelen een programmaplan voor een gezamenlijke aanpak voor uitvoering van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.
  • Wij brengen de behoefte bij overheden en bedrijven in kaart om data met elkaar te delen. Dit is nodig om bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van slimme verkeerslichten (iVRI’s).

Lees meer over de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Connected Transport Corridor
  • Wij brengen de behoefte bij overheden en bedrijven in kaart om data met elkaar te delen. Dit is nodig om bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van slimme verkeerslichten (iVRI’s).
  • We adviseren waar mogelijk en jagen samenwerking aan.
Netwerkregisseur

Ton Geuzendam is het aanspreekpunt op logistiek gebied in de MRA. Als Netwerkregisseur logistiek coördineert hij de activiteiten die voortvloeien uit de agenda. Ook is thematrekker Logistiek voor het MRA-platform Smart Mobility.

Onze publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Publicaties

Onzichtbaar en duurzaam de stad bevoorraden met de ‘last mile box’

In Amsterdam loopt een proef met duurzame bezorging van levensmiddelen. Met een mobiele koelbox, de zogeheten last mile box, worden gekoelde bestellingen van verschillende leveranciers in de stad zonder CO2-uitstoot bij de klant gebracht. De proef moet uitwijzen of...

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een...

Uitgelicht

Onzichtbaar en duurzaam de stad bevoorraden met de ‘last mile box’

In Amsterdam loopt een proef met duurzame bezorging van levensmiddelen. Met een mobiele koelbox, de zogeheten last mile box, worden gekoelde bestellingen van verschillende leveranciers in de stad zonder CO2-uitstoot bij de klant gebracht. De proef moet uitwijzen of...

Future Food Logistics Challenge: slimme ideeën om foodlogistiek duurzamer te maken

Het is te druk in Amsterdam. De foodlogistiek moet daarom efficiënter en duurzamer ingericht worden. Om dat te bereiken, is de Future Food Logistics Challenge gestart. Grote en kleine ondernemers worden uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen. De challenge is...

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...

Interessante artikelen

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

Aftrap Future Logistics Challenge: innovaties in de foodlogistiek

De foodlogistiek in Amsterdam kan en moet efficiënter en duurzamer. Dat komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede, en ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarover waren de aanwezigen bij de aftrap van de Future Food Logistics (FFL) Challenge begin...