MaaS (Mobillity as a Service)

MaaS is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld waarin zowel openbaar vervoer als deelmobiliteit en andere vormen van privaat vervoer elkaar aanvullen. Dit vraagt een duidelijke visie en doorvertaling naar beleid van de (lokale) overheid.

Wij helpen bij het vormen en aanscherpen van die visie én de doorvertaling. We kijken bijvoorbeeld hoe deelmobiliteit kan worden ingezet. Ook volgen we wat er in de landelijke MaaS-pilots wordt geleerd. Die kennis verspreiden we binnen de MRA.

Door concreet aan de slag te gaan met MaaS krijgen we inzicht in de effecten ervan. Evidence Based onderzoek en resultaten zijn nodig om de potentiële voordelen te toetsen. Want uiteindelijk willen we niet alleen de reiziger meer keuzemogelijkheden, reisgemak en een gunstigere prijs geven. We willen ook dat MaaS bijdraagt aan beleidsdoelen: betere bereikbaarheid en schone, veilige en inclusieve mobiliteit.

Voor wie?

MaaS zit in de beginfase van ontwikkeling. Er zijn veel verwachtingen over de potentiële voordelen. Om echt inzicht te krijgen in de effecten van MaaS, is behoefte aan ‘evidence based’ onderzoek en resultaten. Wij helpen onze partners om Maas-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

Meer weten?

Chrétienne Hoek

Chrétienne Hoek

Thematrekker MaaS (Mobility as a Service)

Wilt u meer weten over dit thema? c.hoek@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor Maas:

• Bereikbaar en leefbaar houden van stedelijke gebieden.
• Ook voldoende bereikbaarheid op platteland.
• Wensen reiziger staan voorop.

Publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

MaaS in 3 pilots

MaaS in 3 pilots

De gemeente Amsterdam experimenteert volop met MaaS-oplossingen. Dat doet ze onder meer samen met burgers, public professionals en werkgevers op de Zuidas. Reisproef met inwoners Samen met reizigers werken we aan proeven voor slimmer reizen. Zo hebben al ruim 100...

Publicaties

MaaS in 3 pilots

De gemeente Amsterdam experimenteert volop met MaaS-oplossingen. Dat doet ze onder meer samen met burgers, public professionals en werkgevers op de Zuidas. Reisproef met inwoners Samen met reizigers werken we aan proeven voor slimmer reizen. Zo hebben al ruim 100...

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam groeit en het wordt steeds drukker op de wegen en fietspaden. Het stallen en parkeren van al die fietsen en auto’s neemt bovendien veel kostbare ruimte in beslag. De gemeente Amsterdam werkt daarom aan BuurtHubs, een plek in de buurt waar...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Deze twee onderzoeken geven handvatten voor een effectieve en praktische campagne voor gedragsverandering. De eerste legt de focus op de voorbereidende fase. De tweede geeft praktische tips in hoe je gedragsverandering bereikt als het doel ervan eenmaal gekozen is.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Nederland geeft vanaf 2020 concreet invulling aan de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met in de praktijk werkende MaaS concepten. In de MRA regio voeren we één van de pilots uit op de Zuidas. We volgen deze pilot op de voet met als doel een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MaaS.

MaaS in de praktijk

Maar we werken op vele andere vlakken aan het MaaS-klaar maken van ons vervoerssysteem. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van eisen in OV-concessies om deze MaaS-waardig te maken, het opstellen van eisen voor commerciële aanbieders van deelmobiliteit om voorbereid te zijn op MaaS, vroegtijdig koppelen van gebiedsontwikkeling en nadenken over slimme mobiliteitsconcepten waarbij ook MaaS een rol speelt. De kennis die we hierbij opdoen wordt door het Smart Mobility-Platform onder andere via deze website gedeeld.

Uitgelicht

Nu te downloaden: Toolkit Autodelen

Kennisplatform CROW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat komen met de Toolkit Autodelen. Autodelen wordt steeds belangrijker om ruimte te besparen bij ontwikkelingen met hoge dichtheden en om bij te dragen aan een...

TOMP-API nieuwe standaard voor MaaS?

Om Mobility as a Service tot een succes te maken is het belangrijk dat reizigers drempelloos kunnen reizen. Waarbij ze gebruikmaken van één app om al hun reizen te plannen, boeken en betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of...

8 eisen voor een ‘MaaS-waardig’ ov in Nederland

8 eisen die duidelijk maken wat er nodig is voor MaaS in het Nederlandse openbaar vervoer. Geanalyseerd door onze expert.

Interessante artikelen

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam groeit en het wordt steeds drukker op de wegen en fietspaden. Het stallen en parkeren van al die fietsen en auto’s neemt bovendien veel kostbare ruimte in beslag. De gemeente Amsterdam werkt daarom aan BuurtHubs, een plek in de buurt waar...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Deze twee onderzoeken geven handvatten voor een effectieve en praktische campagne voor gedragsverandering. De eerste legt de focus op de voorbereidende fase. De tweede geeft praktische tips in hoe je gedragsverandering bereikt als het doel ervan eenmaal gekozen is.