MaaS (Mobillity as a Service) en deelmobiliteit

Mobility as a Service (MaaS) is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld waarin openbaar vervoer, deelmobiliteit en andere vormen van privaat vervoer elkaar aanvullen. Dit vraagt om een duidelijke visie en doorvertaling naar beleid van (lokale) overheden.

Wij helpen bij het vormgeven en aanscherpen van die visie, én de doorvertaling naar concreet handelen. Want alleen door het nemen van concrete acties kan MaaS verder worden ontwikkeld. Daarom focussen we ons momenteel op het opschalen van de inzet van deelmobiliteit om lokale opgaven te bereiken. Door het inzetten van deelmobiliteit kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse publieke ruimte én kan sneller de overstap worden gemaakt naar duurzame elektrische voertuigen. Daarnaast halen we ervaringen en lessen op uit de landelijke MaaS-pilots en overige MaaS-initiatieven. Die kennis delen we binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Voor wie?

Wij helpen onze partners (in het bijzonder beleidsmedewerkers die bezig zijn met deelmobiliteit) om MaaS-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

Meer weten?

Chrétienne Hoek

Chrétienne Hoek

Thematrekker MaaS (Mobility as a Service) en deelmobiliteit

Wilt u meer weten over dit thema? c.hoek@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor MaaS en deelmobiliteit:

• Bereikbaar en leefbaar houden van stedelijke gebieden.
• Ook voldoende bereikbaarheid op platteland.
• Wensen reiziger staan voorop.

Regionale werkplaats Deelmobiliteit

Om de inzet van deelmobiliteit op te schalen, is het noodzakelijk dat gemeenten onderling samenwerken. Deelmobiliteit is gemeentegrens-overschrijdend en daarom is samenhangend beleid ontwikkelen een must. Ook kunnen gemeenten veel van elkaar leren als het gaat over hoe zij bijvoorbeeld een vergunningenstelsel kunnen inrichten of welke eisen zij kunnen stellen aan aanbieders van deelmobiliteit. Gemeenten werken hier in de Regionale Werkplaats Deelmobiliteit samen aan.

Meer weten of meedoen? Hier is meer info te vinden.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Nederland geeft vanaf 2020 concreet invulling aan de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met in de praktijk werkende MaaS concepten. In de MRA regio voeren we één van de pilots uit op de Zuidas. We volgen deze pilot op de voet met als doel een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MaaS.

MaaS in de praktijk

Maar we werken op vele andere vlakken aan het MaaS-klaar maken van ons vervoerssysteem. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van eisen in OV-concessies om deze MaaS-waardig te maken, het opstellen van eisen voor commerciële aanbieders van deelmobiliteit om voorbereid te zijn op MaaS, vroegtijdig koppelen van gebiedsontwikkeling en nadenken over slimme mobiliteitsconcepten waarbij ook MaaS een rol speelt. De kennis die we hierbij opdoen wordt door het Smart Mobility-Platform onder andere via deze website gedeeld.

Publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform Smart Mobility is van start. De werkplaats is een plek waar we werken aan allerlei vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten behoefte hebben aan concrete...

Publicaties

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform Smart Mobility is van start. De werkplaats is een plek waar we werken aan allerlei vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten behoefte hebben aan concrete...

Online kenniscafé over deelfietsen en deelscooters

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van deelmobiliteit. In heel veel gemeenten kun je nu een deelfiets, -scooter of -bakfiets huren. CROW-Fietsberaad organiseert een kenniscafé waarin deelfietsen, -bromfietsen, -snorfietsen...

Flexibel en duurzaam reizen met Amaze van en naar Zuidas

Begin oktober is het zo ver: 'Amaze' gaat live voor medewerkers en bewoners van Zuidas. Isabelle van den Bouwhuijsen, projectleider van de MaaS-Zuidas pilot van de gemeente Amsterdam legt uit wat dat betekent: ‘MaaS – Mobility as a Service – is een nieuwe service...

Download: Visie Mobility as a Service in de regio Amsterdam

De Vervoerregio wil dat de Rijksoverheid in actie komt om Mobility as a Service (MaaS) van de grond te krijgen. Die oproep doet Dagelijks Bestuurslid van de Vervoerregio Gerard Slegers in een nieuw MaaS-plan. MaaS is een systeem dat reizigers in staat stelt om met...

Uitgelicht

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform Smart Mobility is van start. De werkplaats is een plek waar we werken aan allerlei vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten behoefte hebben aan concrete...

Online kenniscafé over deelfietsen en deelscooters

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van deelmobiliteit. In heel veel gemeenten kun je nu een deelfiets, -scooter of -bakfiets huren. CROW-Fietsberaad organiseert een kenniscafé waarin deelfietsen, -bromfietsen, -snorfietsen...

Flexibel en duurzaam reizen met Amaze van en naar Zuidas

Begin oktober is het zo ver: 'Amaze' gaat live voor medewerkers en bewoners van Zuidas. Isabelle van den Bouwhuijsen, projectleider van de MaaS-Zuidas pilot van de gemeente Amsterdam legt uit wat dat betekent: ‘MaaS – Mobility as a Service – is een nieuwe service...

Interessante artikelen

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!

De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform Smart Mobility is van start. De werkplaats is een plek waar we werken aan allerlei vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten behoefte hebben aan concrete...

Online kenniscafé over deelfietsen en deelscooters

Online kenniscafé over deelfietsen en deelscooters

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van deelmobiliteit. In heel veel gemeenten kun je nu een deelfiets, -scooter of -bakfiets huren. CROW-Fietsberaad organiseert een kenniscafé waarin deelfietsen, -bromfietsen, -snorfietsen...

Flexibel en duurzaam reizen met Amaze van en naar Zuidas

Flexibel en duurzaam reizen met Amaze van en naar Zuidas

Begin oktober is het zo ver: 'Amaze' gaat live voor medewerkers en bewoners van Zuidas. Isabelle van den Bouwhuijsen, projectleider van de MaaS-Zuidas pilot van de gemeente Amsterdam legt uit wat dat betekent: ‘MaaS – Mobility as a Service – is een nieuwe service...