MaaS (Mobillity as a Service)

MaaS vergroot bereikbaarheid en leefbaarheid in met name stedelijke gebieden. Reizigers krijgen meer keuzemogelijkheden, reisgemak en een gunstigere prijs voor hun reis. Daardoor laten ze de eigen auto vaker staan. MaaS staat nog in de kinderschoenen, wij helpen het groeien.

Reizigers stellen hun eigen reis samen zoals zij dat willen, wanneer ze dat willen. Daarvoor moeten commerciële en publieke vervoermiddelen naadloos met elkaar samenwerken en communiceren.

Groot voordeel: het gebruik van vervoersmiddelen anders dan de eigen auto levert veel data op. Door inzicht te krijgen in de vraag naar vervoermiddelen, krijgen overheden en vervoersautoriteiten de mogelijkheid aan te sturen op bepaalde vervoermiddelen. Met die kennis, wordt investeren in infrastructuur en aanpassingen in het aanbod van diensten makkelijker.

Chrétienne Hoek

Chrétienne Hoek

  • Thematrekker MaaS (Mobility as a Service)

Meer weten over dit thema?
c.hoek@vervoerregio.nl 

 

Wie kunnen wij helpen?

MaaS zit in de beginfase van ontwikkeling. Er zijn veel verwachtingen over de potentiële voordelen. Om echt inzicht te krijgen in de effecten van MaaS, is behoefte aan ‘evidence based’ onderzoek en resultaten. Wij helpen onze partners om Maas-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

Bereikbaar en leefbaar

Met MaaS dragen we bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van groot stedelijke gebieden. Tegelijkertijd zorgen we dat er ook op het platteland beschikbare vervoermiddelen blijven bestaan. MaaS moet toegankelijk en inclusief zijn. Dat doen we door de reiziger centraal te stellen.

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Nederland geeft vanaf 2020 concreet invulling aan de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met in de praktijk werkende MaaS concepten. In de MRA regio voeren we één van de pilots uit op de Zuidas. We volgen deze pilot op de voet met als doel een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MaaS.

MaaS in de praktijk

MaaS-klaar maken van vervoerssysteem

Maar we werken op vele andere vlakken aan het MaaS-klaar maken van ons vervoerssysteem. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van eisen in OV-concessies om deze MaaS-waardig te maken, het opstellen van eisen voor commerciële aanbieders van deelmobiliteit om voorbereid te zijn op MaaS, vroegtijdig koppelen van gebiedsontwikkeling en nadenken over slimme mobiliteitsconcepten waarbij ook MaaS een rol speelt. De kennis die we hierbij opdoen wordt door het Smart Mobility-Platform onder andere via deze website gedeeld.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit onderwerp.

TOMP-API nieuwe standaard voor MaaS?

Om Mobility as a Service tot een succes te maken is het belangrijk dat reizigers drempelloos kunnen reizen. Waarbij ze gebruikmaken van één app om al hun reizen te plannen, boeken en betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Deze twee onderzoeken geven handvatten voor een effectieve en praktische campagne voor gedragsverandering. De eerste legt de focus op de voorbereidende fase. De tweede geeft praktische tips in hoe je gedragsverandering bereikt als het doel ervan eenmaal gekozen is.

8 eisen voor een ‘MaaS-waardig’ ov in Nederland

8 eisen die duidelijk maken wat er nodig is voor MaaS in het Nederlandse openbaar vervoer. Geanalyseerd door onze expert.

Er komt een nieuwe mobiliteitsdienst: Amaze

De gemeente Amsterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vervoerregio Amsterdam hebben in 2018 de handen in een geslagen met het bedrijfsleven om samen een zogenaamde Mobility as a Service (MaaS) dienst aan te besteden. MaaS (Mobility as a Service)...

Hebben gemeenten hun data op orde?

Het delen en verwerven van goede data door overheden is noodzakelijk om het publieke domein optimaal te kunnen laten benutten We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen....

Meer weten?

Neem dan contact op met Chrétienne Hoek – c.hoek@vervoerregio.nl of via 06-24974953