MaaS (Mobillity as a Service) en deelmobiliteit

Mobility as a Service (MaaS) is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld waarin openbaar vervoer, deelmobiliteit en andere vormen van privaat vervoer elkaar aanvullen. Dit vraagt om een duidelijke visie en doorvertaling naar beleid van (lokale) overheden.

Wij helpen bij het vormgeven en aanscherpen van die visie, én de doorvertaling naar concreet handelen. Want alleen door het nemen van concrete acties kan MaaS verder worden ontwikkeld. Daarom focussen we ons momenteel op het opschalen van de inzet van deelmobiliteit om lokale opgaven te bereiken. Door het inzetten van deelmobiliteit kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse publieke ruimte én kan sneller de overstap worden gemaakt naar duurzame elektrische voertuigen. Daarnaast halen we ervaringen en lessen op uit de landelijke MaaS-pilots en overige MaaS-initiatieven. Die kennis delen we binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Voor wie?

Wij helpen onze partners (in het bijzonder beleidsmedewerkers die bezig zijn met deelmobiliteit) om MaaS-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

Meer weten?

Chrétienne Hoek

Chrétienne Hoek

Thematrekker MaaS (Mobility as a Service) en deelmobiliteit

Wilt u meer weten over dit thema? c.hoek@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor MaaS en deelmobiliteit:

• Bereikbaar en leefbaar houden van stedelijke gebieden.
• Ook voldoende bereikbaarheid op platteland.
• Wensen reiziger staan voorop.

Regionale werkplaats Deelmobiliteit

Om de inzet van deelmobiliteit op te schalen, is het noodzakelijk dat gemeenten onderling samenwerken. Deelmobiliteit is gemeentegrens-overschrijdend en daarom is samenhangend beleid ontwikkelen een must. Ook kunnen gemeenten veel van elkaar leren als het gaat over hoe zij bijvoorbeeld een vergunningenstelsel kunnen inrichten of welke eisen zij kunnen stellen aan aanbieders van deelmobiliteit. Gemeenten werken hier in de Regionale Werkplaats Deelmobiliteit samen aan.

Meer weten of meedoen? Hier is meer info te vinden.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Nederland geeft vanaf 2020 concreet invulling aan de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met in de praktijk werkende MaaS concepten. In de MRA regio voeren we één van de pilots uit op de Zuidas. We volgen deze pilot op de voet met als doel een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MaaS.

MaaS in de praktijk

Maar we werken op vele andere vlakken aan het MaaS-klaar maken van ons vervoerssysteem. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van eisen in OV-concessies om deze MaaS-waardig te maken, het opstellen van eisen voor commerciële aanbieders van deelmobiliteit om voorbereid te zijn op MaaS, vroegtijdig koppelen van gebiedsontwikkeling en nadenken over slimme mobiliteitsconcepten waarbij ook MaaS een rol speelt. De kennis die we hierbij opdoen wordt door het Smart Mobility-Platform onder andere via deze website gedeeld.

Publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Download: Visie Mobility as a Service in de regio Amsterdam

De Vervoerregio wil dat de Rijksoverheid in actie komt om Mobility as a Service (MaaS) van de grond te krijgen. Die oproep doet Dagelijks Bestuurslid van de Vervoerregio Gerard Slegers in een nieuw MaaS-plan. MaaS is een systeem dat reizigers in staat stelt om met...

Publicaties

Download: Visie Mobility as a Service in de regio Amsterdam

De Vervoerregio wil dat de Rijksoverheid in actie komt om Mobility as a Service (MaaS) van de grond te krijgen. Die oproep doet Dagelijks Bestuurslid van de Vervoerregio Gerard Slegers in een nieuw MaaS-plan. MaaS is een systeem dat reizigers in staat stelt om met...

MaaS in 3 pilots

De gemeente Amsterdam experimenteert volop met MaaS-oplossingen. Dat doet ze onder meer samen met burgers, public professionals en werkgevers op de Zuidas. Reisproef met inwoners Samen met reizigers werken we aan proeven voor slimmer reizen. Zo hebben al ruim 100...

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam groeit en het wordt steeds drukker op de wegen en fietspaden. Het stallen en parkeren van al die fietsen en auto’s neemt bovendien veel kostbare ruimte in beslag. De gemeente Amsterdam werkt daarom aan BuurtHubs, een plek in de buurt waar...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Uitgelicht

Nu te downloaden: Toolkit Autodelen

Kennisplatform CROW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat komen met de Toolkit Autodelen. Autodelen wordt steeds belangrijker om ruimte te besparen bij ontwikkelingen met hoge dichtheden en om bij te dragen aan een...

TOMP-API nieuwe standaard voor MaaS?

Om Mobility as a Service tot een succes te maken is het belangrijk dat reizigers drempelloos kunnen reizen. Waarbij ze gebruikmaken van één app om al hun reizen te plannen, boeken en betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of...

8 eisen voor een ‘MaaS-waardig’ ov in Nederland

8 eisen die duidelijk maken wat er nodig is voor MaaS in het Nederlandse openbaar vervoer. Geanalyseerd door onze expert.

Interessante artikelen

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam introduceert BuurtHubs

Amsterdam groeit en het wordt steeds drukker op de wegen en fietspaden. Het stallen en parkeren van al die fietsen en auto’s neemt bovendien veel kostbare ruimte in beslag. De gemeente Amsterdam werkt daarom aan BuurtHubs, een plek in de buurt waar...

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Tips voor effectieve verandering van reisgedrag

Deze twee onderzoeken geven handvatten voor een effectieve en praktische campagne voor gedragsverandering. De eerste legt de focus op de voorbereidende fase. De tweede geeft praktische tips in hoe je gedragsverandering bereikt als het doel ervan eenmaal gekozen is.