Smart Infra

Door het verbinden van innovaties op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement, smart mobility en communicatie dragen wij bij aan geoptimaliseerde verkeersstromen en toekomstbestendig assetmanagement.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals automatisering van voertuigen, intelligente verkeersregelinstallaties en sensortechniek hebben gevolgen voor fysieke voorzieningen (assets). Vanuit Smart Infra bieden wij inzicht in de consequenties van deze innovaties voor het wegontwerp en het assetmanagement.

Voor wie?

• Wij helpen verkeersmanagers in het verkrijgen van kennis en inzicht over smart mobility in het algemeen en (innovaties op het gebied van) verkeers-, mobiliteits- en crowdmanagement in het bijzonder om de verkeersstromen in de regio te optimaliseren.

• Wij helpen assetmanagers om de consequenties van de innovaties op het gebied van mobiliteit (smart mobility) en verkeersmanagement te vertalen in gefundeerde keuzes voor (toekomstige) investeringen en beheer van de assets.

Meer weten?

Maarten Peters

Maarten Peters

Thematrekker Smart Infra

Wilt u meer weten over dit thema? m.peters@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor bereikbaarheid:

• Betere bereikbaarheid door multimodaal verkeersmanagement.
• Betere doorstroming door iVRI.
• Slimme toepassing van data maakt assetmanagement toekomstbestendig.

De Toekomstradar

De Toekomstradar biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. Met de Toekomstradar kunnen beheerders gefundeerde keuzes maken over investeringen in de realisatie van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De komende tijd werken we aan het uitbreiden van de tool met andere assets en blijven we de tool updaten.

Toekomstradar asset- en verkeersmanagement

Andere activiteiten en pilots

Driver Assistance Systems (ADAS) | Met deze nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologieën word verkeer veiliger, efficiënter, comfortabeler en duurzamer. Om die reden zetten we vanuit D&FI actief in op het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

iVRI’s | Vanuit is volop gewerkt aan een nieuwe generatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers maar ook data ontvangen om daarop de regelingen aan te passen. We helpen bij de stappen die nodig zijn om tot een succesvolle verdere uitrol, implementatie en beheer te komen.

Mobiliteitscentrale van de Toekomst | We creëren een goed beeld van het mobiliteitsmanagement van de toekomst, waarin wordt ingezet op alle modaliteiten, van fysiek naar digitaal. Het MRA-platform helpt bij het verder uitwerken van dat concept en het verbinden aan relevante thema’s als data.

Living Lab | Er worden in en om Amsterdam mobiliteitsconcepten getest voor het testen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Een aantal daarvan volgen wij actief:

  • Arenagebied – ontwikkeling OMC 3.0
  • Amsterdam Zuidoost – nieuwe mobiliteitsconcepten bewoners
  • Zuidas – alternatieven voor bereikbaarheid in samenwerking met Zuidasdok
  • PPA – grootschalig programma gericht op toepassing innovaties (onder meer Socrates)
  • Connected Transport Corridors
  • Zelfrijdend op het Marineterrein
  • Scale up in Residence
  • Toeristenstromen

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Fietsdata: inzicht in knelpunten en kansen

Fietsdata: inzicht in knelpunten en kansen

Het digitaliseren van data maakt mobiliteit slimmer. Actuele en betrouwbare mobiliteitsdata zorgen voor een verbetering van de doorstroming in de regio. Reizigers kunnen beter worden geïnformeerd en het maakt samenwerking tussen partijen makkelijker. Provincies...

Publicaties

Fietsdata: inzicht in knelpunten en kansen

Het digitaliseren van data maakt mobiliteit slimmer. Actuele en betrouwbare mobiliteitsdata zorgen voor een verbetering van de doorstroming in de regio. Reizigers kunnen beter worden geïnformeerd en het maakt samenwerking tussen partijen makkelijker. Provincies...

SmartRead: Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta, oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het...

Uitgelicht

Knappe koppen van Regionaal iVRI-team bevorderen inzet van slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten oftewel iVRI’s bieden tal van kansen voor het vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Toch maakt nog niet elke wegbeheerder gebruik van de iVRI’s. Om het gebruik hiervan aan te zwengelen, is er het Regionaal iVRI-team (RiT). De afgelopen...

Nieuw regionaal iVRI-team zorgt voor verbinding tussen techniek en beleid

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) zorgen voor een betere doorstroming, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Hoewel veel partijen deze voordelen wel zien, stagneerde de uitrol van iVRI’s in de MRA. Om de uitrol van deze nieuw leven in te blazen...

Hoe je groen licht voor de iVRI krijgt in de MRA

Lager brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot en tijdswinst: iVRI’s maken het mogelijk. De uitrol van de intelligente verkeersregelinstallaties kende dan ook een vliegende start, maar inmiddels lijkt de uitrol te stagneren. Welke factoren spelen daarbij een rol en hoe...