Smart Infra

Door het verbinden van innovaties op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement, smart mobility en communicatie dragen wij bij aan geoptimaliseerde verkeersstromen en toekomstbestendig assetmanagement.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals automatisering van voertuigen, intelligente verkeersregelinstallaties en sensortechniek hebben gevolgen voor fysieke voorzieningen (assets). Vanuit Smart Infra bieden wij inzicht in de consequenties van deze innovaties voor het wegontwerp en het assetmanagement.

Voor wie?

• Wij helpen verkeersmanagers in het verkrijgen van kennis en inzicht over smart mobility in het algemeen en (innovaties op het gebied van) verkeers-, mobiliteits- en crowdmanagement in het bijzonder om de verkeersstromen in de regio te optimaliseren.

• Wij helpen assetmanagers om de consequenties van de innovaties op het gebied van mobiliteit (smart mobility) en verkeersmanagement te vertalen in gefundeerde keuzes voor (toekomstige) investeringen en beheer van de assets.

Meer weten?

Martin Visser

Martin Visser

Thematrekker Smart Infra

Wilt u meer weten over dit thema? m.visser@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor bereikbaarheid:

• Betere bereikbaarheid door multimodaal verkeersmanagement.
• Betere doorstroming door iVRI.
• Slimme toepassing van data maakt assetmanagement toekomstbestendig.

De Toekomstradar

De Toekomstradar biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. Met de Toekomstradar kunnen beheerders gefundeerde keuzes maken over investeringen in de realisatie van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De komende tijd werken we aan het uitbreiden van de tool met andere assets en blijven we de tool updaten.

De Krachtenbundeling

De Krachtenbundeling heeft tot doel te voorkomen dat overheden versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig opereren.

Dit is een samenwerking tussen een samenwerking tussen Rijk, provincies, G5 metropool- en vervoerregio’s. Het MRA-platform neemt deel aan diverse thema’s binnen de Krachtenbundeling. Martin Visser is als thematrekker het aanspreekpunt binnen de Krachtenbundeling voor smart mobility-professionals in het landsdeel Noordwest Nederland aan de ene kant en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de andere landsdelen aan de andere kant.

Martin Visser is gebiedscoördinator van de Krachtenbundeling. Meer weten over dit onderwerp? M.visser@vervoerregio.nl.

Andere activiteiten en pilots

Driver Assistance Systems (ADAS) | Met deze nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologieën word verkeer veiliger, efficiënter, comfortabeler en duurzamer. Om die reden zetten we vanuit D&FI actief in op het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

iVRI’s | Vanuit is volop gewerkt aan een nieuwe generatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers maar ook data ontvangen om daarop de regelingen aan te passen. We helpen bij de stappen die nodig zijn om tot een succesvolle verdere uitrol, implementatie en beheer te komen.

Mobiliteitscentrale van de Toekomst | We creëren een goed beeld van het mobiliteitsmanagement van de toekomst, waarin wordt ingezet op alle modaliteiten, van fysiek naar digitaal. Het MRA-platform helpt bij het verder uitwerken van dat concept en het verbinden aan relevante thema’s als data.

Living Lab | Er worden in en om Amsterdam mobiliteitsconcepten getest voor het testen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Een aantal daarvan volgen wij actief:

  • Arenagebied – ontwikkeling OMC 3.0
  • Amsterdam Zuidoost – nieuwe mobiliteitsconcepten bewoners
  • Zuidas – alternatieven voor bereikbaarheid in samenwerking met Zuidasdok
  • PPA – grootschalig programma gericht op toepassing innovaties (onder meer Socrates)
  • Connected Transport Corridors
  • Zelfrijdend op het Marineterrein
  • Scale up in Residence
  • Toeristenstromen

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Publicaties

SmartRead: Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta, oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het...

Verkeer regelen bij grote events via één centrale plek

Bij grote evenementen met hoge bezoekersaantallen (30.000 - 100.000 bezoekers) in het ArenAgebied in Amsterdam werken wegbeheerders, serviceproviders en evenementenorganisatoren samen in een unieke verkeerscentrale: het Operationeel Mobiliteits Centrum (OMC). Vanuit...

De voetgangersstromen in Amsterdam managen

In de Amsterdamse binnenstad en op evenementenlocaties is het druk. Soms té druk. De gemeente leidt voetgangers in goede banen met het Crowd Monitoring System Amsterdam. Het systeem verzamelt data over aantallen, stromen en dichtheden van voetgangers om meer grip te...

Uitgelicht

Hoe je groen licht voor de iVRI krijgt in de MRA

Lager brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot en tijdswinst: iVRI’s maken het mogelijk. De uitrol van de intelligente verkeersregelinstallaties kende dan ook een vliegende start, maar inmiddels lijkt de uitrol te stagneren. Welke factoren spelen daarbij een rol en hoe...

#SmartRead: Eén datanetwerk voor Amsterdam?

In de afgelopen 35 jaar is de verzameling kabels en netwerkaansluitingen in Amsterdam uitgegroeid tot een onoverzichtelijke kluwen. Telefonie, reizigersinformatie, camerabeelden, intercom, centrale bedieningssystemen; alles had zijn eigen kabels en eigen leveranciers....

SmartRead: Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta, oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het...

Interessante artikelen

Podcasts: Amsterdam en Arena en crowd management

Podcasts: Amsterdam en Arena en crowd management

De Gemeente Amsterdam en Johan Cruijff ArenA hebben afgesproken dat ze de komende jaren allerlei technologische innovaties en oplossingen blijven ontwikkelen op het gebied van energie, mobiliteit, crowd management, duurzaamheid en digitale...

Video : Weggebruikers testen i-VRI Noord-Holland

Video : Weggebruikers testen i-VRI Noord-Holland

Noord-Holland kent steeds meer slimme verkeerslichten die kunnen communiceren met het verkeer. De techniek achter deze verkeerslichten werkt al, kunnen weggebruikers er ook goed mee omgaan? In deze video test de provincie Noord-Holland dat. Bekijk hem...

Landelijke uitrol iVRI gaat door

Landelijke uitrol iVRI gaat door

De uitrol van iVRI’s staat ondanks de Coronapandemie niet stil. Er worden nog steeds stappen gezet naar een landelijke uitrol, maar dan aangepast aan de omstandigheden buiten. Zo is er een landelijk afnameprotocol ‘op afstand’ ontwikkeld, dat in de praktijk goed...