Smart Infra

Door het verbinden van innovaties op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement, smart mobility en communicatie dragen wij bij aan geoptimaliseerde verkeersstromen en toekomstbestendig assetmanagement.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals automatisering van voertuigen, intelligente verkeersregelinstallaties en sensortechniek hebben gevolgen voor fysieke voorzieningen (assets). Vanuit Smart Infra bieden wij inzicht in de consequenties van deze innovaties voor het wegontwerp en het assetmanagement.

Voor wie?

• Wij helpen verkeersmanagers in het verkrijgen van kennis en inzicht over smart mobility in het algemeen en (innovaties op het gebied van) verkeers-, mobiliteits- en crowdmanagement in het bijzonder om de verkeersstromen in de regio te optimaliseren.

• Wij helpen assetmanagers om de consequenties van de innovaties op het gebied van mobiliteit (smart mobility) en verkeersmanagement te vertalen in gefundeerde keuzes voor (toekomstige) investeringen en beheer van de assets.

Meer weten?

Maarten Peters

Maarten Peters

Thematrekker Smart Infra

Wilt u meer weten over dit thema? m.peters@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor bereikbaarheid:

• Betere bereikbaarheid door multimodaal verkeersmanagement.
• Betere doorstroming door iVRI.
• Slimme toepassing van data maakt assetmanagement toekomstbestendig.

Scale Up | Bezoekersstromen

Op bepaalde plekken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan het behoorlijk druk zijn. Denk aan toeristische trekpleisters, het strand en recreatie- en winkelgebieden. Als teveel mensen op hetzelfde moment naar dezelfde plek gaan, heeft dat een negatief effect op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Hoe voorkom je dat het te druk wordt op een hotspot? Kunnen we met data bezoekersstromen voorspellen en het gedrag van mensen beïnvloeden? Dat zijn de vragen waar de partners van MRA-platform Smart Mobility (provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam) mee aan de slag zijn gegaan in het project Scale Up.

Meer over Scale Up | Bezoekersstromen 

De Toekomstradar

De Toekomstradar biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. Met de Toekomstradar kunnen beheerders gefundeerde keuzes maken over investeringen in de realisatie van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De komende tijd werken we aan het uitbreiden van de tool met andere assets en blijven we de tool updaten.

Toekomstradar asset- en verkeersmanagement

Andere activiteiten en pilots

Driver Assistance Systems (ADAS) | Met deze nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologieën word verkeer veiliger, efficiënter, comfortabeler en duurzamer. Om die reden zetten we vanuit D&FI actief in op het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

iVRI’s | Vanuit is volop gewerkt aan een nieuwe generatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers maar ook data ontvangen om daarop de regelingen aan te passen. We helpen bij de stappen die nodig zijn om tot een succesvolle verdere uitrol, implementatie en beheer te komen.

Mobiliteitscentrale van de Toekomst | We creëren een goed beeld van het mobiliteitsmanagement van de toekomst, waarin wordt ingezet op alle modaliteiten, van fysiek naar digitaal. Het MRA-platform helpt bij het verder uitwerken van dat concept en het verbinden aan relevante thema’s als data.

Living Lab | Er worden in en om Amsterdam mobiliteitsconcepten getest voor het testen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Een aantal daarvan volgen wij actief:

  • Arenagebied – ontwikkeling OMC 3.0
  • Amsterdam Zuidoost – nieuwe mobiliteitsconcepten bewoners
  • Zuidas – alternatieven voor bereikbaarheid in samenwerking met Zuidasdok
  • PPA – grootschalig programma gericht op toepassing innovaties (onder meer Socrates)
  • Connected Transport Corridors
  • Zelfrijdend op het Marineterrein
  • Scale up in Residence
  • Toeristenstromen

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

XCARCITY: De eerste dag met ontwerpsessies zit erop!

XCARCITY: De eerste dag met ontwerpsessies zit erop!

Vier maanden na de kick-off van onderzoeksprogramma XCARCITY was het onlangs tijd voor de eerste ontwerpsessies, waarbij de betrokken overheden, kennisinstellingen en marktpartijen gezamenlijk hun tanden zetten in gebiedsontwikkeling Almere Pampus. In de centrale...

Publicaties

XCARCITY: De eerste dag met ontwerpsessies zit erop!

Vier maanden na de kick-off van onderzoeksprogramma XCARCITY was het onlangs tijd voor de eerste ontwerpsessies, waarbij de betrokken overheden, kennisinstellingen en marktpartijen gezamenlijk hun tanden zetten in gebiedsontwikkeling Almere Pampus. In de centrale...

Scale Up: houvast voor de aanpak van gedeelde opgaven

Met Scale Up onderzoekt het MRA-platform Smart Mobility samen met kennisinstellingen en de markt hoe je extreme drukte op hotspots – zoals toeristische trekpleisters, winkelgebieden en het strand – kunt voorkomen. De inzet: innovatieve oplossingen om bezoekersstromen...

Uitgelicht

Van Toekomstradar naar Kennisagenda Smart Mobility: informatie en duiding voor beleidsmakers op één plek

De Toekomstradar van MRA-platform Smart Mobility heet nu Kennisagenda Smart Mobility en is te vinden via de website van kennisplatform CROW. De Kennisagenda biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. ‘Een site met...

Mobiliteitscentrale van de toekomst voert digitaal regie op publieke ruimte

We werken in de Metropoolregio Amsterdam al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan altijd nog verder worden versterkt. Hoe doen we dat en met wie? En welke thema’s hebben extra aandacht nodig? In deze serie duo-interviews spreken we met leden van de...

Knappe koppen van Regionaal iVRI-team bevorderen inzet van slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten oftewel iVRI’s bieden tal van kansen voor het vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Toch maakt nog niet elke wegbeheerder gebruik van de iVRI’s. Om het gebruik hiervan aan te zwengelen, is er het Regionaal iVRI-team (RiT). De afgelopen...