Om Mobility as a Service tot een succes te maken is het belangrijk dat reizigers drempelloos kunnen reizen. Waarbij ze gebruikmaken van één app om al hun reizen te plannen, boeken en betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of -auto, zowel lokaal als nationaal en internationaal. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat binnen dit hele mobiliteitssysteem één taal wordt gesproken. Want alleen dan kunnen mobiliteitsaanbieders hun diensten en beschikbaarheid van vervoersmiddelen op efficiënte wijze digitaal ontsluiten.

Gestandaardiseerde technische interface

Hiervoor is nu een standaard ontwikkeld, de TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface). Dit is een gestandaardiseerde en technische interface tussen MaaS-dienstverleners en vervoerders. Hierin spreken zij af op welke wijze ze data met elkaar delen, bijvoorbeeld over hoeveel deelfietsen er beschikbaar zijn op een bepaald moment.

Test in 7 pilots

De API is een open standaard en wordt ontwikkeld in een werkgroep met publieke en private partijen, die hierin worden gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verschillende partijen zijn op dit moment de TOMP-API aan het implementeren. Zo wordt de API onderdeel van de zeven MaaS-pilots in Nederland, waaronder dus de Zuidas-pilot.

Openbaar

Omdat er ook van partijen buiten deze pilots vraag is naar de specificaties van de TOMP-API heeft de werkgroep alle nodige informatie op GitHub geplaatst. Dit is een openbare website en hiermee willen zij de implementatie van de API bevorderen.

Meer lezen over TOMP-API en andere ontwikkelingen op het gebied van MaaS? Kijk dan eens op Dutch Mobility Innovations.

Of neem contact op met Chrétienne Hoek, thematrekker MaaS.