In de werkplaats deelmobiliteit van het MRA-platform Smart Mobility werken provincies, gemeenten en Vervoerregio Amsterdam samen voor meer deelmobiliteit. Omdat deelmobiliteit over gemeentegrenzen heen gaat, werken zij aan samenhangend beleid en standaard instrumenten (bijvoorbeeld vergunningen). De partners komen regelmatig samen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Na het succes van de eerste werkplaats deelmobiliteit in mei was het 12 oktober tijd voor een vervolg. Voor wie er niet bij kon zijn, hierbij een samenvatting van de energieke middag in Amsterdam. 

Met de collega’s van onder andere de provincies Flevoland en Noord-Holland en gemeenten Gooise Meren, Amstelveen en Hilversum waren alle hoeken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aanwezig. Aan de hand van drie presentaties bespraken we wat er speelt en hoe we zo goed mogelijk van elkaar kunnen leren.

Nota Deelvervoer van de gemeente Amsterdam

Programmamanager deelmobiliteit Linda Oldemans sprak over de totstandkoming van de nieuwe Nota Deelvervoer van de gemeente Amsterdam, waar deelmobiliteit al lang aanwezig is. De beleidsnota is een vervolg op de Nota Deelmobiliteit uit 2019. Als input voor dit nieuwe beleid deed de gemeente veel onderzoek en verschillende proeven. Ook werd de campagne Blij dat ik deel opgezet om de bekendheid van deelmobiliteit onder de Amsterdammer te vergroten. Als tip voor andere gemeenten adviseerde Linda om een vergunningsproces in te richten waarbij dat er ruimte is voor bredere selectiecriteria, om zo de aanbieder te vinden die past bij de stad of omgeving. Deelvervoer kan aanzienlijke positieve invloed hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid in Amsterdam en sluit zo naadloos aan bij andere overkoepelende beleidsdoelstellingen, zoals de autoluwe binnenstad en het Schone Lucht Akkoord. Dat maakte het eenvoudiger om steun te vinden in de raad voor de nieuwe nota. In spanning wacht Linda nu af welke aanbieders zich straks hebben ingeschreven voor de nieuwe vergunning voor deelscooters en bakfietsen. De uitvraag voor deelfietsen volgt later.

Hubsvisie en modellen

Maarten de Vries vertelde over over de Amsterdamse kijk op hubs, en de verschillende typen hubs: die er zijn. Zo zijn er buurthubs, wijkhubs, stadshubs, regiohubs en logistieke hubs, elk met zijn eigen voorzieningen, doel en plek in de openbare ruimte. Er is nog veel werk aan de winkel, zei Maarten. De gemeente onderzoekt de mogelijke locaties van buurt- en wijkhubs en hoe deelmobiliteit en hubs elkaar kunnen versterken. In ieder geval hangt de realisatie van hubs ook af van de groei van deelmobiliteit en de verdere adoptie onder de inwoners van de stad.
Maarten pleitte verder voor het gebruik van de inmiddels welbekende landelijke Identiteit voor hubs. Verder wees hij de deelnemers op voorbeelden van ‘modelhubs’ die de gemeente al in schets heeft laten ontwerpen. Andere gemeenten kunnen deze schetsen overnemen en eventueel passend maken voor hun eigen opgave; neem hiervoor contact op met onze thematrekker José van der Plaat.

Scenario’s

Tot slot gaf Mirjam De Keizer van de Vervoerregio Amsterdam een inkijkje in vijf manieren om regionale deelmobiliteit te organiseren. In groepjes van vier bespraken de aanwezigen vervolgens een van de vijf toekomstscenario’s, en wat de verwachte invloed daarvan is op de bestuurlijke mogelijkheden in hun gemeenten. Vervolgens deelden de groepen hun ervaringen met elkaar.
Daarmee eindigde een interactieve middag met ruim twintig aanwezigen. De ‘hoofdboodschap’ was dat zij vooral niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Er zijn een hele hoop inzichten beschikbaar in bestaande beleidstukken. Maak daar vooral gebruik van. Als het nodig is, kan het MRA-platform Smart Mobility je daarbij helpen!

Handleiding deelmobiliteit en wegwijzer hubs

Wil je graag deelscooters in je gemeente, maar weet je niet hoe je ervoor kunt zorgen dat ze geen overlast veroorzaken? Hoe regel je vaste plekken voor deelauto’s zodat de gebruiker ze goed kan vinden? Welke eisen kun je stellen aan aanbieders? Allemaal vragen waar gemeenten tegenaan lopen als ze met deelmobiliteit aan de slag gaan. In de handleiding voor gemeenten – basis voor sturing op deelmobiliteit van het MRA-platform Smart Mobility vind je de antwoorden op je vragen.
Ons platform heeft ook een wegwijzer voor hubs gemaakt. Deze wegwijzer brengt de beschikbare kennis over hubs in één document bij elkaar. De wegwijzer is bedoeld voor ambtenaren, bestuurders en ontwikkelaars die hubbeleid maken, een hub gaan realiseren of als ze meer willen weten over hubs.

De deelnemers in groepjes aan tafels.

Foto vanuit de zaal