De Toekomstradar van MRA-platform Smart Mobility heet nu Kennisagenda Smart Mobility en is te vinden via de website van kennisplatform CROW. De Kennisagenda biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. ‘Een site met autoriteit die duiding geeft bij de ideeën van een beleidsmaker. Dat is zeer welkom, in het soms onoverzichtelijke bos dat smart mobility is.’

Met de Kennisagenda kunnen wegbeheerders en beleidsmakers gefundeerde keuzes maken over investeringen in de uitvoering van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De tool maakt onderscheid tussen actuele vraagstukken en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen. De vraag voor een dergelijke tool kwam een paar jaar geleden vanuit het platform, vertelt Maarten Peters, thematrekker Smart Infra bij MRA-platform Smart Mobility: ‘We kregen van partners steeds vaker de vraag of er een overzicht was van alle publicaties, richtlijnen en kaders op het gebied van smart mobility. We willen als platform beleidsmakers en wegbeheerders ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van slimme mobiliteit. Zo ontstond de Toekomstradar. Tegelijkertijd was dit een kapstok voor de producten die we vanuit het platform ontwikkelen, zoals de leidraad MaaS.’

Informatie breder delen

De Toekomstradar voor de MRA-partners was geboren. Maar, deze ontwikkelingen op het gebied van smart mobility spelen overal in Nederland en niet enkel in de Metropoolregio Amsterdam, zag Maarten. ‘Daarom leek het ons slim om de informatie die we ontsluiten breder te gaan delen. En dat gebeurt nu, via CROW.’ Marco van Burgsteden is kennismanager bij CROW. ‘In 2020 zijn we begonnen met kennismanagement voor de Krachtenbundeling Smart Mobility. We merkten toen vrij snel dat we overzicht nodig hadden om te laten zien welke kennisvragen er spelen en welke recentelijk zijn beantwoord.’ Zoiets als de Toekomstradar dus. ‘Wij zagen in die periode dat het verzamelen van die kennis heel snel, heel veel werk werd,’ vertelt Maarten. ‘En onze core business is niet het onderhouden van deze kennisstructuur. Het was daarom handiger om deze taak over te hevelen naar een organisatie die dit goed kan, zoals kennisplatform CROW.’

Behoefte aan duiding

Dat gebeurde in 2022. Marco: ‘Wij vielen direct voor de structuur van de Toekomstradar. Heb je praktische vragen over smart mobility-beleid? Deze tool leidt je naar wat er op dat gebied te koop is én geeft duiding. Vanuit de kleinere en middelgrote gemeenten is er behoefte aan gecureerde content. Alleen de dingen die er echt toe doen voegen we toe.’ En dat helpt, ziet Maarten: ‘Een site met autoriteit die duiding geeft bij de ideeën van een beleidsmaker. Dat is zeer welkom, in het soms onoverzichtelijke bos dat smart mobility is.’

Overzichtelijke tool

Met het overgaan van de Toekomstradar naar de Kennisagenda Smart Mobility is de nadruk nog meer komen te liggen op slimme mobiliteit. Marco: ‘We zijn strenger geworden in welke middelen, berichten en onderwerpen we plaatsen – dat is een lastige klus. We moeten de achterhaalde dingen eruit filteren, evenals de thema’s die toch niet helemaal aansluiten bij de definitie van smart mobility zoals we die in de Landelijke Krachtenbundeling hanteren. Dat betekent dat we informatie over bijvoorbeeld circulair asfalt en geluidsschermen niet plaatsen. Dat is meer bouwtechniek dan smart mobility en daarvoor zijn allerlei andere platformen. We willen het voor de eindgebruiker overzichtelijk houden.’

Eigen ideeën indienen

Met behulp van de Kennisagenda kunnen beleidsmakers en wegbeheerders lezen over nieuwe ontwikkelingen, maar ook zelf kennis delen en ideeën opsturen, zodat CROW de Kennisagenda weer kan aanvullen. ‘Dat helpt ons als CROW heel erg om onze ontwikkelagenda weer te voeden’, vertelt Marco. ‘Als we merken dat ergens veel vragen of verzoeken over zijn, kunnen wij deze input gebruiken om een project op te zetten en zo de kennis weer verder te brengen. Zo krijgen we nu regelmatig vragen over drones, het zogenoemde urban air mobility. Deze verzoeken gebruiken we nu in een projectvoorstel.’

In de lucht

De Landelijke Krachtenbundeling loopt in ieder geval door tot eind 2023. Mocht de Krachtenbundeling te zijner tijd ophouden, dan betekent dat niet ook het einde van de Kennisagenda Smart Mobility. Marco: ‘Onze intentie is om dit echt een tijd in de lucht te houden. Zolang er nieuwe dingen verwacht worden, is er duiding nodig. CROW publiceerde voorheen informatieboekjes. Dat is nu allemaal digitaal geworden. De laatste paar jaar zijn we kritischer gaan kijken naar die online kennisinfrastructuur: wat staat erop en is hier een markt voor? We moeten nu goede redenen hebben om informatie in de lucht te houden. Het feit dat we nog steeds bezig zijn met de Kennisagenda en dat het een van de dragers is van ons programma Smart Mobility is veelzeggend. Dit willen we goed doen én houden.’ Tot grote tevredenheid van Maarten: ‘Vanuit het platform streven we naar langdurige inbedding van onze producten in gerenommeerde organisaties. Dat is hier zeker het geval. Ik hoop dat we door de overgang naar CROW laten zien dat het bundelen en duiden van deze informatie ook buiten de MRA zeer bruikbaar en goed werkbaar is. Zo profiteren we er allemaal van.’

Wil je meer weten over de Kennisagenda Smart Mobility? Neem dan contact op met Maarten Peters, thematrekker Smart Infra, via m.peters@vervoerregio.nl of Marco van Burgsteden, marco.vanburgsteden@crow.nl.