Het Data Top 15-gedeelte op datapedia.nl is vernieuwd. Het is nu voor wegbeheerders nog duidelijker hoe zij hun data (gegevens) kunnen digitaliseren, welke acties er van hen worden verwacht en hoe ver ze hierin zijn. Door intensieve samenwerking tussen wegbeheerders in de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn we goed voorbereid als straks het digitaliseren van data verplicht wordt vanuit Europa.

De Data Top 15 is onderdeel van het landelijke programma ‘Digitalisering Overheden’. Het doel van dit programma is dat alle overheden in 2023 digitaal op orde zijn. Dit is belangrijk, omdat digitale gegevens van bijvoorbeeld parkeren of wegwerkzaamheden kunnen bijdragen aan grotere opgaven, zoals verduurzaming en de mobiliteitstransitie. De ambitie is om in 2023 al deze data voor 90% compleet te hebben. Want hoe graag we het ook willen, je hebt nooit je data voor 100% orde. Dit is een continu proces.

Vernieuwde datapedia

‘Het op orde maken van de 15 data-items kost veel tijd, waarbij ondersteuning soms noodzakelijk is’, legt Elles de Vries uit. Zij is thematrekker Data en digitalisering bij MRA-platform Smart Mobility en van daaruit actief in het Regionaal Datateam (RDT) voor Noord-Holland en Flevoland. De website van datapedia helpt wegbeheerders zoals gemeenten en provincies bij het digitaliseren van hun data. De website bestaat uit twee delen: een deel over de Data Top 15 en een deel over de inzet van smart mobility. Dat eerste deel is nu aangepakt. Elles: ‘Per dataonderwerp is nu in één oogopslag duidelijk wat er van wegbeheerders wordt verwacht, en hoe ver iedereen is. Zo zie je per thema welke onderwerpen precies moeten worden gedigitaliseerd, hoe je dat  doet, wat de voordelen zijn en waar je terecht kunt met vragen. Bij elk thema vermelden we ook de voortgang per wegbeheerder. Zo is de provincie Flevoland bij ‘geplande wegwerkzaamheden’ al bij niveau 4 van 5. Dat betekent dat ze data al goed en regelmatig invoeren en het aanleveren van data alleen nog moeten borgen in de werkprocessen.’

Succesverhaal

De vernieuwde datapedia is echt een succesverhaal, zegt Elles. ‘Zoals het er nu naar uitziet, gaat de datapedia ook in andere regio’s buiten de MRA gebruikt worden. Veel gemeenten en provincies worstelen met dit onderwerp, maar moeten hier wel mee aan de slag. Uiteindelijk wordt het digitaliseren van deze onderwerpen namelijk verplicht vanuit Europa. Dan is het alleen maar heel erg fijn dat er een hulpmiddel als datapedia klaarstaat, waarin je overzichtelijk taken, tips en contactpersonen op een rijtje hebt.’

Voorbeelden gevraagd

Het tweede deel van de datapedia over smart mobility wordt de komende tijd op de schop genomen. ‘Dit willen we heel praktisch inrichten’, legt Elles uit. ‘Met dashboards, het datakookboek, een voorbeeldenboek, enzovoort. Zodat je echt praktische handvatten hebt om aan de slag te gaan met data in combinatie met slimme toepassingen. Ik wil alle wegbeheerders dan ook oproepen om ons voorbeelden te sturen. Heb je in je werk met succes gebruikgemaakt van data en smart mobility? Heb je daardoor handige tips en tricks voor andere wegbeheerders, ambtenaren of wethouders? Geef die dan vooral aan ons door!’

Wil je meer weten over de Data Top 15? Of heb je een goed voorbeeld voor de datapedia smart mobility? Neem dan contact op met Elles de Vries via e.devries@vervoerregio.nl.