Het MRA Smart Mobility Festival 2020 (#SMOBfestival2020) komt eraan. Elke week stellen we vijf vragen aan belangrijke spelers uit het veld. In de laatste week voor het festival spreken we met Clement Jager, Senior-adviseur Mobiliteit bij de gemeente Amstelveen/Aalsmeer.

Wat is jouw rol in het festivalprogramma?

‘Ik ben een enthousiast bezoeker en kijk vanuit mijn werk bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer naar de verschillende sessies. Amstelveen is bijvoorbeeld wel een autogemeente maar wij hebben geen ruimte meer om uit te breiden op de weg. Daarom nemen wij de actieve modaliteiten en deelmobiliteit nu al mee in de gebiedsontwikkeling. Dat is een trendbreuk met hoe we in het verleden werkte. Ook voor Mobiliteitsagenda Aalsmeer kijken we naar nieuwe ontwikkelingen. Die kennis hebben we en delen we graag en we doen graag nieuwe kennis op.’

Hoe belangrijk is dit festival voor de regio?

‘Heel belangrijk. Er speelt zoveel dat je nooit het hele vlak in beeld kan hebben. We willen voorkomen dat iedereen steeds opnieuw het wiel uitvindt. Daarom is het goed om te zien waar iedereen mee bezig is. De MRA gaat nog flink groeien, dus de ruimte wordt ook steeds krapper. Dus het is belangrijk om gezamenlijk naar nieuwe slimme oplossingen te kijken, daar is zo’n festival heel erg geschikt voor.’

Welke sessie wil je zelf volgen?

‘Ik vind de sessie ‘Hubs in Amsterdam: van visie tot gewoon doen!’ heel interessant. In die masterclass laat de gemeente Amsterdam zien hoe zij aankijkt tegen de mogelijkheden voor hubs, in hoeverre ze samen een onderdeel zijn van een breder systeem, de rol van de overheid en waarom – juist op dit dossier – (een regionale) samenwerking essentieel is. Daarnaast komt alle deelmobiliteit samen in Hubs. Dat biedt potentieel en kan een hoop vervoermiddelen op de weg schelen. Ook bieden Hubs andere mogelijkheden zoals het opslaan van postpakketjes zodat niet elk pakketje in een bestelbus door de stad hoeft.’

Wat is volgens jou een geslaagd initiatief op het gebied van smart mobility?

‘Smart is volgens mij ook op een slimme manier met dingen omgaan. Wat dat betreft is het idee van een Mobiliteits Programma van Eisen (MPvE) als nadrukkelijk onderdeel van een ruimtelijke ontwikkeling een goed initiatief. Je moet echt aan het begin van gebiedsontwikkeling al nadenken over mobiliteit omdat het qua verkeersdrukte vaak lastige plekken zijn waar een nieuwe wijk wordt gebouwd. Dat zagen we in de Sluisbuurt, waar het niet goed ging, en dat zien we in Amstelveen ook opkomen. Om dat in de toekomst goed te blijven doen hebben we in de mobiliteitsvisie van Amstelveen vastgelegd dat we een MPvE bij elke nieuwe grote gebiedsontwikkeling gaan maken.’

Als we smart mobility niet goed genoeg toepassen, wat is dan het risico voor de Metropoolregio?

‘Als we op de ouderwetse manier doorgaan, loopt het steeds meer en sneller vast in de Metropoolregio. Je redt het niet als je de kansen en slimme toepassingen die er liggen, niet oppakt. Juist onze regio is een goede plek voor slimme innovatieve toepassingen én slim kopiëren van elkaar. Want juist in de regio waar het drukst is, kun je samen het meest bereiken.’

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?