Wat is Smart Mobility?

Technologische ontwikkelingen maken ons leven steeds gemakkelijker. Smartphones bieden honderden diensten, er zijn auto’s die zelf kunnen parkeren en intelligente verkeerslichten die zorgen voor een betere doorstroming. Dáár draait het om in het platform Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Om slimme mobiliteitsoplossingen succesvol voor bewoners, bezoekers en leveranciers te laten werken, is samenwerking tussen overheden, marktpartijen, en kennisinstituten essentieel. Niet alleen om van elkaars ervaringen te leren, maar ook om inzicht te hebben in alle initiatieven, onderzoeken en pilots op dit gebied.