Het eerste complete dataproduct dat voortkomt uit de value sessies van het MRA-platform Smart Mobility en Regionale Datateams (RDT’s) is de Data Doctor. Hiermee kunnen wegbeheerders sneller en overzichtelijker hun bordenbestand op orde krijgen en bijhouden. Verschillende RDT’s gaan hier gebruik van maken en later dit jaar krijgt de Data Doctor een plek in het programma George van Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Dan is het een dienst die alle wegbeheerders kunnen gebruiken. “Een mooi resultaat waar ik enorm trots op ben”, zegt thematrekker Data en Digitalisering Michiel Prak.

Welk ‘probleem’ lost de Data Doctor op?

Michiel: “Een wegbeheerder moet een bestand hebben waarin staat welk verkeersbord waar staat, met aanvullende informatie over dat bord. Dat gaat over heel veel borden. Om controles te doen op de kwaliteit van die bebordingsdata, kun je gebruikmaken van bestaande gegevens. Dat zijn vooral data van het bestaande bordenbestand en Nationaal Wegenbestand (NWB). De data is in de Data Doctor nu zó gekoppeld en bewerkt, dat je als wegbeheerder een overzicht krijgt van alle borden die een mogelijke fout bevatten in jouw gebied. Én het biedt de mogelijkheid om gestructureerd daardoorheen te werken. Je kunt zoeken op het bord of het type fout en op die manier een to-dolijstje afwerken. Zo kun je al een veel situaties vinden en oplossen. Dat is een stuk sneller en praktischer dan zelf buiten bij elk bord te gaan kijken. Soms is het wel nodig om andere bronnen erbij te pakken om situaties op te kunnen lossen, want het programma geeft geen informatie over de situatie op straat. Maar er zijn allerlei analyses die je kunt doen om mogelijke fouten naar boven te halen. De Data Doctor biedt zo een belangrijk deel van de oplossing om je bordenbestand op orde te brengen.”

Aan wat voor fouten moet je dan denken?

“De Data Doctor bevat data van gebods- en verbodsborden, zoals beperkingen in asgewicht en -breedte. Als je weet dat je een bepaalde beperking hebt aan de ene kant van de straat, kun je kijken of er aan de andere kant van de weg ook een bord staat. Zodat een gebied aan alle kanten is afgeschermd met het gebod. Is dat in je data niet het geval? Dan is er misschien iets aan de hand. Bijvoorbeeld: die verkeersborden zijn buiten verwijderd, maar een van de twee staat per ongeluk nog wel in de data. Of er horen borden aan beide kanten van de weg, maar er is er maar een geplaatst. Dan heb je een situatie die niet voldoet aan het oorspronkelijke achterliggende plan: bepaalde typen voertuigen weren op een plek”

Hoe kwam de Data Doctor tot stand?

“De Data Doctor is ontstaan uit een samenwerking tussen het Regionale Data Teams (RDT’s) van Noord-Holland & Flevoland en Midden-Nederland (Provincie Utrecht). Deze teams helpen gemeenten binnen de provincies met het op orde brengen van hun mobiliteitsdata. Michiel: “In een value sessie ontstond de use case om wegbeheerders te helpen hun verkeersbordendata op orde te brengen. In de data top 15 is verkeersborden namelijk een van de data-items die moet worden aangepakt. De deelnemers vonden het nuttig om een programma te maken dat inzicht geeft in waarschijnlijke fouten in het bordenbestand, door de data te analyseren op basis van het NWB. Dit werd daarna uitgewerkt tot een proof-of-concept. Vanwege de positieve reacties daarop is het verder ontwikkeld tot compleet product.

En hoe nu verder?

“Vier RDT’s gaan op korte termijn gebruikmaken van de Data Doctor: Noord-Holland & Flevoland, Midden-Nederland, Limburg en Metropoolregio Rotterdan Den Haag. Het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) heeft toegezegd in 2024 de Data Doctor te gaan inbouwen in NDW George. Dit is het programma waarin gemeenten onder andere hun bordenbestand bijhouden. Daarmee wordt het een dienst van het NDW waar alle wegbeheerders gebruik van kunnen maken,” besluit Michiel.

Ben je benieuwd hoe jij data kunt inzetten om slimmer en sneller te werken? Neem dan contact met ons op!