Vier maanden na de kick-off van onderzoeksprogramma XCARCITY was het onlangs tijd voor de eerste ontwerpsessies, waarbij de betrokken overheden, kennisinstellingen en marktpartijen gezamenlijk hun tanden zetten in gebiedsontwikkeling Almere Pampus.

In de centrale bibliotheek van Almere kwamen 12 oktober de betrokken onderzoekers, dataspecialisten, marktpartijen en beleidsmedewerkers bijeen voor de XCARCITY-ontwerpsessies. Met als doel: leren van ontwerpkeuzes en het identificeren van vervolgstappen om het idee van een autoluwe stad verder te brengen. En tegelijkertijd: inspireren, experimenteren en het testen van het werken met digital twins. Met digital twins kan in een nagebootste omgeving aan toekomstige oplossingen worden gewerkt en zo de effecten op de mobiliteit in steden worden ingeschat.

De XCARCITY-cases

Na het welkomstwoord werden de drie casussen gepresenteerd waarop XCARCITY is gefocust. Lobke Zandstra van Metropoolregio Rotterdam Den Haag ging in op de kwestie van personeelstekort bij het nastreven van meer OV in haar regio. Maarten Peters van Vervoerregio Amsterdam besprak dat de uitdaging juist zit in het bedenken van autoluwe toepassingen in de kleinere steden rondom Amsterdam.  

Almere Pampus

Daarna was het de beurt aan Michiel van Bokhorst en Paola Huijding van de gemeente Almere, die de praktijksituatie toelichtte waarmee de ruim veertig aanwezigen vandaag ontwerpen gingen maken: Almere Pampus. Dit is de gebiedsontwikkeling die de gemeente heeft gepland in wat nu nog een groen gebied is aan de noordoostkant van de stad, aan het IJ- en Markermeer. Almere wil hier op den duur 35.000 woningen en 16.000 werkplekken realiseren.

Toekomstscenario’s

De deelnemers gingen vervolgens in groepen uiteen, aan de hand van toekomstscenario’s met verschillen in woningdichtheid, autobezit en toegang tot OV. De aanwezigen zetten hun tanden in de uitdagingen die de scenario’s opriepen en bedachten creatieve oplossingsrichtingen voor een autoluwe stad. Daarbij was er veel aandacht voor kwantificeren: welke effecten willen we eigenlijk meten? Hoe zien we wat het effect is van deelmobiliteit op het autogebruik en de leefbaarheid? Hoe maken we dat überhaupt meetbaar? En welk gedrag kun je verwachten na bepaalde maatregelen? Daarbij werd gebruikgemaakt van digital twins en VR-simulatie.

Opbrengst

Na deze ontwerpsessies presenteerden de groepen de bedachte oplossingen aan elkaar. Daarbij bespraken ze de bruikbaarheid ervan voor de andere tweede regio’s en de volgende stappen die Almere hierin gaat nemen. En daarmee eindigde een geslaagde dag, waarbij opviel dat iedereen net zo energiek naar huis ging als dat ze binnenkwamen.
Strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Almere, Michiel van Bokhorst, blikt tevreden terug: ‘Heel mooi om het grote enthousiasme te zien van zoveel mensen met veel kennis van zaken, die na wilden denken over het toekomstige mobiliteitssysteem voor Almere Pampus. Zoals wij zelf ook al hadden ervaren, is het een complexe opgave, waarbij mobiliteit een middel is en geen doel op zich binnen de ontwikkeling van Pampus. De resultaten worden nu verder uitgewerkt door de partners van XCARCITY.’

Kijk op de website van XCARCITY voor meer foto’s een uitgebreid verslag. 


Foto’s: XCARCITY