De Vervoerregio Amsterdam experimenteert volop met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Dat moet ook. Want de regio én de technologie veranderen non-stop. Hoe gaan we om met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit en waar moet je als regio op inzetten? Onze programmamanager Investeringsagenda Smart Mobility David Uiterwaal gaf een interview aan onze partners bij wijnemenjemee.nl. De belangrijkste punten lees je hieronder.

De investeringsagenda experimenteert met nieuwe mobiliteit.

David: ‘We experimenteren en stellen onszelf continue de vraag: kan het voertuig op de weg functioneren? Hoe anticipeert de omgeving op het voertuig? En een belangrijke vraag: is het voertuig een interessant alternatief voor de auto? We houden met onze experimenten rekening met de autoluwe ambities van de stad en regio.’

Ontwikkelingen buiten de MRA worden goed in de gaten gehouden.

David: ‘De Vervoerregio streeft naar effectieve alternatieven voor de auto. De focus ligt hierbij steeds meer op ketenmobiliteit. In Scandinavië kan je al met één abonnement een hele reis afleggen met divers vervoer. Je stapt op de fiets die je ontgrendelt met jouw telefoon, daarna pak je de bus en tot slot stap je nog op de elektrische step. Allemaal met één applicatie.’

Bekijk hier hoe de Vervoerregio zelf werkt aan MaaS.

De experimenten vinden in de praktijk plaats, in de echte wereld

David: ‘Op dit moment experimenteert de Vervoerregio met een zelfrijdende shuttle op het Marineterrein in Amsterdam, omdat er in deze omgeving weinig keuze is wat betreft openbaar vervoer. Het zou mooi zijn als dit een zinvolle toevoeging daarop wordt, dus onderzoeken we nu wat de impact van de shuttle is. Dit doen we door te achterhalen hoe de bezoekers van het Marineterrein reageren op het voertuig. En we willen graag weten of de reiziger kan anticiperen op het voertuig wanneer deze op de weg is. Kan de shuttle dealen met de hedendaagse complexe verkeerssituaties in Amsterdam? Kan het überhaupt rijden in deze omgeving? Vragen die we graag beantwoord zien. Tegelijkertijd willen we met dit project de regio inspireren en ze uitdagen om te kijken of de shuttle ook voor hen interessant is.’

Lees hier het hele interview met David.